Niet langs de zijlijn

Door Verkiezingen 2019 op 25 januari 2019

Fryslân steekt graag de handen uit de mouwen om de wereld net even iets beter te maken. In wijken, dorpen, op straat, in gymlokalen en op het veld. Ik denk dan meteen aan de bekende sportcoach Tjalling van den Berg. Niet alleen met zijn Internationale Turnacademie verantwoordelijk voor het Olympisch succes van Epke Zonderland en Sanne Weevers, maar ook op 71-jarige leeftijd onvermoeibaar bezig in in en rond Sportstad Heerenveen.

Samen met een aantal andere sportcoaches heeft Tjalling de organisatie ECO-coaches opgericht. Op basis van jarenlange ervaring in de topsport werkt de succescoach met zijn mensen met topsporters, maar ook met, zoals hij het zelf noemt, een groep uit het sociale domein. Ze trainen in de turnzaal en worden daarnaast ook mentaal weerbaar gemaakt. Als het nodig is krijgen ze een joviale schop onder de kont, maar vaker een aai over de bol. Een project in samenwerking met de gemeente Heerenveen en SC Heerenveen.

Op de ijsbaan telt leeftijd, nationaliteit of sekse niet

Trots laat Tjalling van den Berg weten dat hij tegenwoordig op woensdag aan de slag is met statushouders. Onvermoeibaar. In de praktijk wordt duidelijk dat sport een enorme boost geeft als het gaat om perspectief op de arbeidsmarkt, gezondheidspreventie, om jeugdcriminaliteit tegen te gaan, maar ook om Friezen hun trots terug te geven.

Iedereen die wel eens op de ijsbaan van Thialf komt, ziet ook hoe sport veel meer is dan de snelste of de beste zijn. Het gaat om met elkaar zijn. Zo is oud-kampioene Sijtje van der Lende voortdurend bezig met haar ‘huisvrouwenklasje’ waarin dames-op-leeftijd maar jong van geest een uurtje los gaan op de ijsvloer. Snelle rondetijden draaien ze niet, maar ze genieten van iedere seconde en blijven fit. Dat is het mooie van sport, op de ijsbaan telt leeftijd, nationaliteit of sekse niet. Iedereen zit naast elkaar op het bankje, bindt de schaatsen onder en draait zijn of haar rondjes. Zeker zijn van sociale breedtesport, je vindt het terug in ons provinciaal programma.

Vereenzaming en dementie zijn twee grote, maar onzichtbare problemen in Fryslân. Daarom zullen we als PvdA’ers in heel Fryslân de Tjallings en de Sijtjes alle steun geven die ze nodig hebben. Zij zorgen ervoor dat iedereen mee kan doen en betrokken blijft. En alle kennis uit de soms wat poenige topsport, wordt ook weer gebruikt om iedere Fries geestelijk en lichamelijk fit te houden.

Winnen op gezondheid, preventie, sociale cohesie en de mienskip

Met Tjalling van den Berg en al die andere helden willen we de komende jaren samen gaan winnen op gezondheid, preventie, sociale cohesie en de mienskip. Deze verschilmakers moeten er zeker van zijn dat ze supporters hebben.

Jaap Stalenburg
Kandidaat Statenlid