Niemand in de knel door energietransitie

Door Provinciale Staten op 26 januari 2022

Ongeveer 7 procent van de Friese huishoudens leeft in energiearmoede. En ongeveer de helft van de  van alle huishoudens loopt een risico om energiearm te worden: zij wonen in een slecht of matig geïsoleerd huis, maar hebben zelf niet de middelen om daar iets aan te doen. Terwijl het isoleren van huizen de kosten op de energierekening verlaagt en gelijktijdig klimaatverandering tegengaat.

Energieprogramma

We zitten middenin de energietransitie, en wat de PvdA betreft wordt dit een ‘roodgroene’ transitie. Woensdag debatteerde Provinciale Staten over het Energieprogramma Fryslân 2022-2025. Daarin staat omschreven hoe de provincie de komende jaren wil bijdragen aan de energietransitie. Woordvoerder Erik de Groot maakt zich zorgen om mensen die in de knel komen door de kosten van verduurzaming: “De rekening van de energietransitie mag niet eenzijdig neergelegd worden bij mensen met een kleine beurs. De kosten moeten we eerlijk verdelen. Waar nodig door grootverbruikers extra te belasten.”

Steun bij energietransitie

Daarom willen de PvdA, SP, CDA, FNP, CU en 50Plus dat de provincie er alles aan doet om ervoor te zorgen dat niemand in de knel komt door de energietransitie. In overleg met gemeenten moet prioriteit gegeven worden aan het verduurzamen van met name sociale huurwoningen en het begeleiden van mensen met een smalle beurs.

Nieuwe projecten

De Groot verwacht ook van Gedeputeerde Staten dat er snel gestart kan worden met de projecten rondom aquathermie en waterstof en dat er pilotprojecten komen rondom groen gas. “Groen gas heeft volgens onderzoek de potentie om jaarlijks 26 procent van alle huizen te verwarmen. Dit zou in de toekomst de helft kunnen zijn, in combinatie met hybride warmtepompen.”

Waar ben je naar op zoek?