‘Nazorgfonds voor containerrampen Waddenkust’

Door Provinciale Staten op 16 mei 2019

De PvdA wil dat er een speciaal fonds komt dat de Waddenkustgemeenten financieel ondersteunt bij containerrampen. Statenlid Jaap Stalenburg dient volgende week in Provinciale Staten hierover een motie in. “We roepen het provinciebestuur op om in Brussel en Den Haag te lobbyen voor een nazorgfonds.” Hij benadrukt daarbij dat dit fonds moet worden gevuld door de eigenaren van de containerschepen die gebruik maken van de kwetsbare route over de Noordzee. De PvdA denkt daarbij aan een extra heffing per container.

Kosten voor opruimen

De nasleep van het overboord slaan van de 342 containers van de MSC Zoë is lang en de kostenpost voor de Waddenkustgemeenten is enorm. “De gemeenten maken honderdduizenden euro’s aan kosten voor het opruimen van de stranden”, stelt Stalenburg. Het is zijn verwachting dat er nog jaren aan gewerkt wordt. De PvdA Statenfractie trekt samen op met de PvdA Tweede Kamerfractie en PvdA-Europarlementariër Agnes Jongerius. “We proberen samen dit nazorgfonds van de grond te krijgen”, zegt Stalenburg.

Direct geld uitkeren

Kamerlid William Moorlag diende dinsdag samen met de SP al een motie in, waarmee hij minister Cora van Nieuwenhuizen verzocht om een oplossing. De minister van Infrastructuur en Waterstaat reageerde dat zij een fonds niet nodig vindt, omdat ze verwacht dat ze eruit komt met de verzekeraars en de reder. “Wij hopen dit van harte”, zegt Stalenburg, “maar wanneer en hoe blijft onduidelijk.” De PvdA wil dat de kosten worden voorgeschoten en een Europees nazorgfonds kan bij vergelijkbare rampen direct geld uitkeren.

Update: De motie die de PvdA op 22 mei in Provinciale Staten indiende behaalde helaas geen meerderheid; 15 Statenleden stemden voor, 26 stemden tegen.

Woordvoerder

Woordvoerder


Jaap Stalenburg

Statenlid
Wadden, Onderwijs, Sport, Recreatie & Toerisme

Telefoon: 06 – 51 34 35 96
E-mail: j.stalenburg@fryslan.frl

Stuur mij een bericht