Meteen aan de slag met het klimaatbeleid

Door Provinciale Staten op 20 februari 2019

Het was warmetruiendag op vrijdag 15 februari. Een mooie dag om stil te staan bij wat we zelf allemaal kunnen doen aan de klimaatverandering. Met een extra trui en de verwarming een graadje lager heb je de eerste verdiensten voor het klimaat en de portemonnee snel te pakken. Wij hebben laatst genoten van alle klimaatspijbelaars. Zij proberen de oudere generaties op te porren om haast te maken met maatregelen.

Intussen neuzelen de regeringspartijen, de provinciale CDA-lijsttrekkers en vele anderen door… Dat het allemaal niet te snel moet gaan met die maatregelen, want we hebben de tijd. Dat er meer draagvlak nodig is en dat het vooral niet ten koste mag gaan van de concurrentiepositie. Kom op zeg! Er zijn genoeg maatregelen waar je zonder bezwaar nu al mee kunt beginnen. Zoals het isoleren en energiezuinig maken van huizen. Vooral in de sociale huursector is er een wereld te winnen. En energiezuinige huizen zijn ook nog eens goed voor de portemonnee van de huurders.

Groene brigades

Wij willen teams ‘groene brigades’ die langs de wijken en dorpen gaan om mensen te helpen hun huizen energiezuiniger te maken. Bij het opleiden van die teams kunnen de ROC’s helpen. De provincie moet dit financieel mogelijk maken. Hevige buien en lange perioden van droogte komen het hardste aan in de stenigste woonwijken. Meer groen (ook op daken), vijvers en waterdoorlaatbare stenen helpen en zorgen voor een fijnere woonomgeving. Er zijn al steden waar bewoners een steuntje in de rug krijgen wanneer zij de tegels uit de tuin halen en plantjes erin zetten.

Langer duurt het om onze voedselvoorziening duurzamer te maken. Die is te vervuilend, we slepen met dieren en (half)producten en grootschalige vormen van landbouw zijn slecht voor de bodem, het landschap, het water en de insecten. Al jaren wordt er gepraat over verhogingen van de waterpeilen in het Friese veenweidegebied. Natuurlijk moeten we boeren de kans geven om hun bedrijfsvoering aan te passen, maar door de start steeds maar vooruit te schuiven gaan we halvering van de CO₂-uitstoot in 2030 niet halen. Beginnen!

Juiste keuzes

We kunnen lang praten over elektrisch rijden. Voor veel mensen is een elektrische auto een brug te ver, zelfs met subsidie. Maar overheden, ziekenhuizen, bedrijven en vervoerders kunnen natuurlijk wél het goede voorbeeld geven met het verduurzamen van hun wagenpark. Het lukt misschien niet morgen, maar starten kan wel.

We kunnen allemaal ons steentje bijdragen, naast het aantrekken van die warme trui natuurlijk. De politiek moet de juiste keuzes maken, noodzakelijke voorzieningen en subsidieregelingen tot stand brengen en de rekening daarbij eerlijk verdelen. Gewone mensen moeten profiteren. Daar zit de echte winst! De jeugd vraagt het van ons. Het gaat om hún toekomst.

Hetty Jansen
Statenlid PvdA Fryslân

Henni van Asten
Fractievoorzitter PvdA Wetterskip Fryslân