Door Provinciale Staten op 12 mei 2016

‘Meer steun voor Friese kinderen die opgroeien in armoede’

De PvdA vindt het onaanvaardbaar dat ruim één op de acht Friese kinderen opgroeien in armoede. Dat het in Leeuwarden zelfs één op de zes kinderen betreft is volgens de PvdA nog bedroevender. De Statenfractie en de gemeenteraadsfractie in Leeuwarden vragen opheldering over de aanpak van het armoedeprobleem en stellen schriftelijke vragen. Specifiek willen fractievoorzitters Remco van Maurik en Tamara Bok weten of de provincie gezinnen kan ondersteunen vanuit het ‘Kansenfonds’ en welke ingezette veranderingen het Leeuwarder college verwacht voor de komende jaren.

Groeiende tweedeling
Van Maurik en Bok stellen dat er geen kind tussen wal en schip mag belanden en dat alle kinderen gelijke kansen verdienen. “Armoede zet kinderen al vroeg op achterstand en kan levenslang doorwerken.” Zij waarschuwen daarbij voor een groeiende tweedeling tussen “mensen met wie het goed gaat en mensen met wie het minder goed gaat”. Door de decentralisatie van de jeugdzorg, zijn het de gemeenten die bij gezinnen over de vloer komen en die armoede en andere gezinsproblemen signaleren. “Voor Leeuwarden is daarvoor de aanpak ‘één huishouden, één plan, één hulpverlener’ gestart”, verklaart Bok. Maar dat de gemeenten verantwoordelijk zijn voor de aanpak van armoede wil volgens Van Maurik niet zeggen dat de provincie geen rol meer heeft. “Zorg voor onze kinderen gaat ons allemaal aan en er zijn ook zeker mogelijkheden om gezinnen met een laag inkomen te helpen.”

2016-05-12_Geen kind tussen wal en schip

Gezinnen helpen
Het ‘Kansenfonds’, een fonds dat de provincie is gestart om mensen bij de samenleving te betrekken, is volgens de PvdA een goed middel waarmee deze gezinnen geholpen kunnen worden. Zo kunnen ook kinderen uit gezinnen met een smalle beurs deelnemen aan activiteiten waar ze nu niet aan kunnen deelnemen, zoals het meegaan op schoolreisje en het beoefenen van een sport of een andere hobby. “Als de gedeputeerde geen kansen zien om kinderen en gezinnen vanuit dit fonds te helpen willen we weten welke alternatieven er zijn”, aldus Van Maurik. Mohammed Benmhammed en Tamara Bok willen namens de raadsfractie Leeuwarden graag weten wat er op dit moment in de stad Leeuwarden niet goed gaat, of de gemeente wel voldoende doet en welke effecten het college verwacht van onder andere het Kindpakket en de intensievere inzet op schuldhulp.