Door Provinciale Staten op 25 november 2015

Marja van der Meer volgt Hans Konst op als Statenlid

Marja van der Meer (45) uit Ingelum neemt vanaf 16 december voor de PvdA plaats in de Friese Provinciale Staten. Zij volgt daarmee Hans Konst op. Konst neemt na bijna twaalf jaar afscheid van de provinciale politiek. Hij gaat per 1 januari fulltime als arts ouderengeneeskunde aan de slag bij Meriant in Wolvega en Heerenveen. Van der Meer is al langere tijd politiek actief in de gemeente Menameradiel.

Van der Meer kijkt er erg naar uit om aan de slag te gaan. “Ik ha in hiele soad nocht om my foar ús moaie provinsje yn te setten. Ik gean my foaral foar de Fryske taal en kultuer ynsette en ik wol de kontakten mei de minsken yn’e doarpen oanhelje.” Voor Konst is het duidelijk dat het een goed moment is om te stoppen als Statenlid. “Het was mooi, maar het is lang genoeg geweest. Mijn toekomst in de zorg heeft prioriteit.”

Jarenlang zette Konst zich met hart en ziel in voor Fryslân. “Hans is altijd een bijzonder toegewijd en deskundig Statenlid en gedeputeerde geweest”, vertelt fractievoorzitter Remco van Maurik. “Hij volgde wijlen Anita Andriesen op als gedeputeerde in 2009 en is sindsdien verantwoordelijk voor prachtige resultaten. Het nieuwe Thialf, de Elfstedenhal in Leeuwarden en de Dairy Campus zijn slechts enkele voorbeelden. Minder bekend zijn zijn inspanningen voor het Fûns Skjinne Fryske Enerzjy.”

Over de kwaliteiten van Konst’ opvolger is Van Maurik zeer verwachtingsvol. “Marja heeft zich bewezen als een bevlogen en sociaal raadslid en wethouder. Ze staat met de voeten in de mienskip. Voor de fractie is ze absoluut een aanwinst.” Van der Meer wordt voor de PvdA woordvoerder taal, cultuur, sociaal beleid en zorg.