‘Maaibeleid aanpassen om biodiversiteit te bevorderen’

Door Provinciale Staten op 23 mei 2019

De PvdA en GrienLinks willen dat de provincie Fryslân het maaibeleid aanpast op gemeentelijke initiatieven voor biodiversiteit. De partijen ontvingen recent klachten van boeren en politici uit de gemeente Noardeast-Fryslân over het te fanatiek maaien van bermen langs provinciale wegen. Woordvoerders Douwe Hoogland (PvdA) en Charda Kuipers (GrienLinks) en stellen daarover schriftelijke vragen aan het college van Gedeputeerde Staten.

Alle Friese gemeenten

PvdA-Statenlid Douwe Hoogland vindt met GrienLinks dat de provincie Fryslân kritisch naar het provinciale maaibeleid moet kijken. “Wij vinden dat de provincie lokale initiatieven ter bevordering van biodiversiteit moet steunen. Het maaibeleid moet de provincie daarop aanpassen. Wij verwachten dat de gedeputeerde niet alleen met Noardeast-Fryslân maar met alle Friese gemeenten in gesprek gaat.”

Onbegrip

De gemeente Noardeast-Fryslân en verschillende initiatiefgroepen voeren plannen uit om de biodiversiteit in het gebied te bevorderen. Er worden adviezen gegeven en bermen en andere grasranden ingezaaid met kruidenrijke zaden. De provincie heeft echter onlangs bermen over een breedte van ruim 1,20 meter gemaaid. Daardoor gaan de positieve effecten van de bermen op de biodiversiteit grotendeels verloren. Dit wekt veel onbegrip op bij mensen in de gemeente.

‘Niet de bedoeling’

De gemeentefractie S!N (Sociaal in Noardeast-Fryslân) stelde hier onlangs vragen over in de gemeenteraad en benaderde de Statenfracties. GrienLinks-Statenlid Charda Kuipers reageert: “Dit kan niet de bedoeling zijn. Het is belangrijk dat de provincie onze aangenomen motie voor een insectennetwerk zo snel mogelijk uitvoert, want de biodiversiteit holt achteruit. Daar hoort ook bij dat de bermen zoveel mogelijk insectvriendelijk moeten zijn en dat de provincie en de gemeente hun bermbeheer op elkaar afstemmen. Daarom hebben we gevraagd of de provincie hierover met de gemeente Noardeast-Fryslân in gesprek wil gaan.”

Woordvoerder

Woordvoerder


Douwe Hoogland

Gedeputeerde
Natuur, Biodiversiteit, Water, Veenweide, Milieu, Sociaal beleid & Gezondheid

Telefoon: 06 – 20 53 31 78
E-mail: d.hoogland@fryslan.frl

Stuur mij een bericht