Door Privé: Lutz Jacobi op 15 maart 2016

Leerlingen trekken aan de bel

COLUMN — Donderdagochtend stond ik om negen uur op het schoolplein van het Instituut voor Individueel Onderwijs aan de Laan van Poot in Den Haag om héél veel lawaai te maken! Samen met de 155 leerlingen, de leerkrachten en ouders gingen we tekeer met pannen, deksels, toeters, bellen en schreeuwen. De school ligt dicht tegen de duinen en de buren waren ver uit de buurt.

Deze actie was georganiseerd vanuit het Lilianefonds. Samen met 700 andere scholen gingen er deze ochtend, verdeeld over het hele land, 200.000 kinderen tegelijkertijd één minuut lang heel veel lawaai maken – “aan de bel trekken”. Doel hiervan was om zo aandacht te vragen voor 43 miljoen kinderen in ontwikkelingslanden die niet naar school gaan. Dit zijn kinderen met een handicap in Afrika, Azië en Zuid Amerika. Wereldwijd gaan er steeds meer kinderen naar school: 90 procent van alle kinderen is ingeschreven op een basisschool. Maar dat geldt niet voor kinderen met een handicap op de armste plekken van de wereld. Van hen kan minder dan 10 procent naar school. Kinderen met een handicap tellen veelal niet mee in hun gemeenschap. Zij worden buitengesloten en gediscrimineerd. Scholen in deze landen laten kinderen met een handicap niet toe.

Ieder kind moet naar school kunnen, overal ter wereld. Dat is een recht dat is vastgelegd in het VN-Kinderrechtenverdrag. Daar zet het Liliane Fonds zich voor in. Zij organiseerden deze roep om aandacht, samen met de scholen, BN-ers, wethouders, parlementariërs en burgemeesters. ‘Wij trekken aan de bel!’

Privé: Lutz Jacobi

Privé: Lutz Jacobi

Lid van deze commissies: Binnenlandse Zaken | Buitenlandse Zaken | Contactgroep België | Defensie |
Economische Zaken | Nederlandse Groep van de Interparlementaire Unie |
 Commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven | Infrastructuur en Milieu Website: www.lutzjacobi.pvda.nl Voor meer informatie en alle nieuwsitems over Lutz Jacobi gaat u hierheen.

Meer over Privé: Lutz Jacobi