‘Leefbaarheid en gezondheid krachtig met elkaar verbinden in Blue Zone Fryslân’

Door Provinciale Staten op 23 september 2019

De PvdA wil beweging, gezondheid en onderlinge contacten meer stimuleren in de openbare ruimte. Provinciale Staten besluit woensdag over de provinciale ontwerp-omgevingsvisie, waarin een koppeling tussen leefbaarheid en gezondheid ontbreekt. Statenlid Anne Zijlstra dient dan een voorstel in om het concept ‘blue zone’ op te nemen in de omgevingsvisie. “Veel kinderen doen niet aan sport, de helft van de volwassenen is te zwaar en mensen zijn ontevreden over de kwaliteit van hun sociale contacten. Door bewegen, ontmoeten en recreëren in onze leefomgeving te stimuleren kunnen we dit allemaal verbeteren.”

Steun uit samenleving

Een ‘blue zone’ is een gebied waar mensen bovengemiddeld gezond zijn en vitaal oud worden. De PvdA denkt dat het krachtig verbinden van leefbaarheid en gezondheid en extra inzet van de provincie Fryslân kan leiden tot een Blue Zone Fryslân. “Wij willen graag dat de Friezen zo lang en gezond mogelijk blijven wonen in deze prachtige provincie”, benadrukt Zijlstra. Verschillende organisaties, waaronder Sport Fryslân, Doarpswurk en Healthy Ageing Network Northern Netherlands, pleiten al langer voor aandacht voor een gezonde en beweegvriendelijke leefomgeving. Met de steun van CDA, VVD en FNP is er in Provinciale Staten een meerderheid voor het voorstel.

Sociaal stempel

Naast het stimuleren een gezonde leefomgeving, komt de PvdA ook met voorstellen om de aanpak van veenweide, biodiversiteit en duurzame energie in Fryslân te wijzigen. “We zijn trots dat we een duidelijk sociaal stempel kunnen drukken op het omgevingsbeleid nu we weer onderdeel zijn van het provinciebestuur.” De wijzigingen komen voort uit het nieuwe bestuursakkoord dat de coalitiepartijen vlak voor de zomer presenteerden.

Woordvoerder

Woordvoerder


Anne Zijlstra

Statenlid
Cultuur, Ruimte, Wonen & Streekagenda’s

Telefoon: 06 – 46 28 73 74
E-mail: anne.zijlstra@fryslan.frl