Door Provinciale Staten op 14 oktober 2016

Laat Wetsus niet in onzekerheid

Innoveren is vooruitkijken. De provincie Fryslân heeft met Wetsus en de WaterCampus grote spelers op het gebied van waterinnovatie. Watertechnologie levert nu en in de toekomst veel werk op en het trekt jonge ambitieuze mensen aan, vanuit alle delen van de wereld, om hier te gaan studeren, wonen, ondernemen en werken. Willen we een grote speler blijven, dan moeten we luisteren naar de noodkreet van Wetsus-directeur Cees Buisman (LC, 6 oktober 2016).

Buisman vraagt het college van Gedeputeerde Staten om leiderschap te tonen. Hij zegt dat een gezamenlijke lobby noodzakelijk is voor het voortbestaan van Wetsus en de Friese watertechnologiesector in zijn geheel. De PvdA ondersteunt dit van harte. We roepen de provincie en de gemeente Leeuwarden op om geen twijfel over de toekomst te laten ontstaan. Geen onzekerheid. Geen aarzeling. Maar met trots en vastberadenheid zoeken naar oplossingen.

Tot nu toe hebben de provincie en gemeente hun nek uitgestoken door te investeren in zowel het gebouw als de exploitatie van de WaterCampus. Dat is uitermate slim, want de kenniseconomie is de toekomst voor ons land. De bestuurders op het provincie- en gemeentehuis moeten er daarom alles aan doen om dit veelbelovende instituut duurzame zekerheid te verschaffen. Ze moeten Den Haag en Brussel samen overtuigen om middelen beschikbaar te stellen. Dit conform afspraken uit een intentieovereenkomst, die de provincie en gemeente in 2013 ondertekenden, om de financiering tot 2030 (!) veilig te stellen. Op die manier kunnen we ervoor zorgen dat alle initiatieven op gebied van waterinnovatie en Wetsus als kennisinstituut voor Fryslân bewaard blijven.

We moeten voorkomen dat Wetsus het water tot aan de lippen komt te staan. Laten we groot blijven waar we groot in zijn. Bovendien is de watertechnologiesector door het Rijk aangewezen als één van de topsectoren waarin extra geïnvesteerd wordt. Onderwijs, wetenschap en duurzaamheid gaan er hand en hand. En als Fryslân hebben we de kennis, statuur en allure om de wereld hier naartoe te halen. Het biedt enorm veel kansen voor onze economie, het creëren van nieuwe banen en innovatie. Met koning Willem-Alexander als voorbeeld moeten we trots zijn op de toekomstmogelijkheden van waterinnovatie.

Neem bijvoorbeeld het energieproject ‘Blue Energy Afsluitdijk’ dat het bedrijf REDstack vanuit Wetsus is gestart. Het opwekken van duurzame energie uit het ladingsverschil van zoet en zout water is een fantastische ontwikkeling die ons een schone, duurzame oplossing kan bieden voor het energieprobleem. Het toont aan dat het onderwijs en de wetenschappelijke mogelijkheden die Wetsus en de WaterCampus bieden onlosmakelijk verbonden zijn met onze economie en onze toekomst.

Tot 2020 heeft Wetsus zekerheid. Maar Wetsus kan alleen maar hoogwaardig presteren als lange termijn financiering verzekerd is. Wetsus verdient de steun van bestuurders die ambitie, visie en vastberadenheid laten zien en voor financiële zekerheid zorgen, ook na 2020. De vraag is of alleen intenties hiervoor voldoende zijn. Wij denken van niet. Want zoals Buisman terecht zegt: “Als we weg zijn, komen we niet meer terug.”

Wanda Ottens, PvdA Statenlid
Hein de Haan, PvdA raadslid Leeuwarden

LC-20161014-NO01018005