Klinkende schoolcijfers of overschatting?

Door Provinciale Staten op 21 december 2018

Tegen iedereen die het maar wilde horen riepen de gedeputeerden deze week dat ze zo verschrikkelijk tevreden zijn over hun prestaties de afgelopen vier jaar. Er werd met klinkende schoolcijfers gestrooid en elkaars schouders werden enthousiast beklopt. De werkelijkheid is dat ze 19 van de 45 beloofde resultaten behaald hebben. Daarnaast is er op tien onderwerpen iets van voortgang te bespeuren, maar nog geen echt resultaat. De rest zit er tussenin.

Wij zijn van mening dat dit niet iets is om trots op te zijn. Zeker niet als je in acht neemt dat de in 2015 uitgesproken voornemens al niet overstroomden van de ambitie en dat een aantal zaken al bereikt waren voordat de inkt van het coalitieakkoord droog was. Je kunt je dus afvragen of dit de verdiensten zijn van het huidige college.

Belangrijke zaken

Op deze plek lijkt het ons verstandig om kritisch te bekijken op welke onderwerpen nauwelijks resultaat is geboekt. Het betreft heel belangrijke zaken. Zo holt de biodiversiteit nog steeds achteruit: er vliegt geen grutto meer rond. De duurzame landbouw is in ontwikkeling, maar het aantal boeren dat de omslag maakt is nog zeer gering. De realisatie van de natuuropgave is stopgezet omdat Gedeputeerde Staten er niet genoeg geld voor over had. Verder halen we de doelen voor energiebesparing bij lange na niet. Onze provincie loopt zelfs achter op het landelijke niveau. Het Friese veen zakte elke dag verder weg en stoot daarbij heel veel CO2 uit.

We hadden een prachtig cultureel jaar, maar deze prestatie en al het voorwerk leverde het vorige college. Ondertussen praten we al ruim twee jaar over de opbrengsten van LF2018 en kregen we pas op de valreep een voorstel. Zonder financiële vertaling, dat dan weer niet. Wat ook nog niet af is, is de financiering van een bredere sluis in de Afsluitdijk. De glasvezelkabel gaat langzaam de Friese grond in, maar in de zogenaamde grijze gebieden is er nog niets van te merken. Wij blijven van mening dat snel internet een nutsvoorziening is.

Voldoende of onvoldoende?

Daarmee zijn we er nog niet. Er dreigen grote tekorten op de arbeidsmarkt in de techniek en zorg, terwijl er nog te veel mensen zijn zonder werk. In veel dorpen staan huizen leeg, terwijl ouderen er niet kunnen blijven wonen vanwege een tekort aan voorzieningen. Een blokkade was er op mienskipsinitiatieven op gebied van windenergie. De FNP gijzelde vier jaar lang de besluitvorming voor de dorpsmolen in Reduzum en de Groningse 15-meter-molens.

Krijgen CDA, VVD, SP en FNP voor dit alles een voldoende of een onvoldoende? Wij hadden het absoluut anders gedaan, dat is een ding dat zeker is. Als oppositiepartij probeerden we het beleid te verbeteren en de lat hoger te leggen, maar onze uitgestoken hand werd meestal geweigerd. Als dit college, onder aanvoering van Sander de Rouwe, nu beweert dat zij een 8+ waard zijn, zegt dat meer over hun eigen geloofwaardigheid. Wij laten veel liever de feiten voor zichzelf spreken en de kiezer mag in maart oordelen.

Remco van Maurik & Hetty Janssen
PvdA Steatefraksje

Woordvoerder

Woordvoerder


Hetty Janssen

Fractievoorzitter
Financiën, Bestuur & Veiligheid

Telefoon: 06 – 53 74 95 15
E-mail: h.janssen@fryslan.frl

Stuur mij een bericht