Door Privé: Lutz Jacobi op 26 december 2016

Kersttijd

COLUMN — De laatste weken voor het kerstreces zijn altijd weer idioot hectisch. Alle begrotingen moeten zijn behandeld en nog vele onderwerpen moeten van een meerderheid beslist nog gedebatteerd worden. Laatste dit, laatste dat n de agenda voor 2017 is alweer dik gevuld met afspraken voor de eerste dit, eerste dat. Deze afgelopen week was ook vol emotie door de kieslijst voor de komende verkiezingen.

Door de opmars naar de verkiezingen in maart is het nu nog een tikkie onrustiger. Afscheid van Diederik Samsom. De komst van de nieuwe politiek leider Lodewijk Asscher. Nieuwe PvdA-kandidatenlijst voor straks na de verkiezingen. Met nieuwe namen, vertrekkende leden. Het hoort er allemaal bij in het huis van de democratie: de Tweede Kamer. Het voelt ‘kaal’ om deze keer niet op de lijst te staan.

Het eind van dit jaar is wat mij betreft representatief voor 2016. Roerig was het, onrustig. In de wereld, in ons land. Ik hoop dat we 2017 goed doorstarten. Met nieuw elan voor een mooi nieuw jaar, met z’n allen. Alle politieke kleuren, alle gezindten, alle groot geworden kleine mensen in ons land. En een meer stabiele wereld, waarin we elkaar de hand reiken en niet veroordelen of minachten. Ik ga even de tijd nemen om te bezinnen. Ik wens u allen goede kerstdagen en ’n poerbest 2017!

Privé: Lutz Jacobi

Privé: Lutz Jacobi

Lid van deze commissies: Binnenlandse Zaken | Buitenlandse Zaken | Contactgroep België | Defensie |
Economische Zaken | Nederlandse Groep van de Interparlementaire Unie |
 Commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven | Infrastructuur en Milieu Website: www.lutzjacobi.pvda.nl Voor meer informatie en alle nieuwsitems over Lutz Jacobi gaat u hierheen.

Meer over Privé: Lutz Jacobi