Door Provinciale Staten op 24 juni 2016

Kamerleden en Statenleden verbolgen over misstanden De Centrale As

Friese Kamerleden Lutz Jacobi en Jacques Monasch stellen samen met PvdA-collega Johan Kerstens Kamervragen over misstanden bij de aanleg van De Centrale As. De FNV maakte afgelopen week bekend dat zij verschillende misstanden hadden geconstateerd, waaronder het maken van te lange dagen, onderbetaling en schijnconstructies. Ook de Friese PvdA Statenfractie wil opnieuw opheldering.

Goede voorbeeld
Jacobi, Monasch en Kerstens willen van minister Lodewijk Asscher (PvdA) weten of de provincie Fryslân en verschillende Friese gemeenten zich als opdrachtgevers wel goed hebben gedragen. De overheid heeft volgens hen een voorbeeldfunctie wat betreft goed opdrachtgeverschap. Verder willen ze weten of de provincie wel goed genoeg in staat was om de geconstateerde schijnconstructies aan de te pakken. De minister wordt daarbij voor de vraag gesteld wanneer het moment aanbreekt dat er extra actie noodzakelijk is.

Vervolgvragen
Ook de Friese Provinciale Staten willen duidelijkheid. Nadat PvdA-fractievoorzitter Remco van Maurik al meerdere malen gedeputeerde Sietske Poepjes (CDA) om opheldering had gevraagd was het dit keer de beurt aan de Friese SP. Net als de PvdA vinden zij dat deze misstanden absoluut niet mogen voorkomen. Als de gedeputeerde niet met goede antwoorden komt, kondigt de PvdA alvast vervolgvragen aan. Fractievoorzitter Remco van Maurik wil niet alleen weten wat er precies gebeurd is, maar ook wat de gedeputeerde gaat doen om de geconstateerde misstanden zo snel mogelijk op te lossen. Van Maurik zal de gedeputeerde dan ook vragen om met Provinciale Staten en de FNV in gesprek te gaat over het provinciale inkoopbeleid en het aanscherpen van dit beleid.