Jaarverslag Wetterskipsfraksje 2018

Door Wetterskip Fryslân op 25 april 2019

Water speelde een hoofdrol in Culturele Hoofdstad 2018. En dat in de droogste zomer sinds 1976. Wij kunnen niet anders dan constateren dat het een bijzonder jaar was. Een jaar waarin Wetterskip Fryslân het besluit nam voor een mega-investering in een energiefabriek bij de rioolwaterzuivering, we een stukje verder opschoten in het beleid voor een goed kwijtscheldingsbeleid en er eindelijk een oplossing kwam voor de modderpoel in de Fabryksfeart in Augustinusga. Maar oh, die veenweide-aanpak. En de tarieven. Die staan steeds meer onder druk.

In dit laatste jaar van deze bestuursperiode begonnen we met de voorbereiding voor het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst voor de verkiezingen op 20 maart 2019. We hebben ervoor gekozen om samen met de Staten één programma schrijven en daarbij maatschappelijke organisaties, partijgenoten en anderen uit te nodigen hun bijdragen, opvattingen en kritische kanttekeningen te leveren. Dat leidde niet alleen tot een mooi programma, maar was ook een bijzonder en leerzaam proces.

Henni van Asten
Fractievoorzitter PvdA Wetterskipsfraksje

Jaarverslag Wetterskipsfraksje 2018
(download pdf)