Jaarverslag Wetterskipsfraksje 2017

Door Wetterskip Fryslân op 5 april 2018

We hebben een bijzonder jaar achter de rug. Met in maart verkiezingen voor de Tweede Kamer en in november in drie Friese herindelingsgemeenten. Een historisch dieptepunt bereikte onze partij in Den Haag, terwijl onze Friese lijsttrekkers in november op de schouders werden gehesen.

Voor de PvdA Wetterskipsfraksje is de aanwezigheid en de grootte van onze partij in gemeenteraden, Provinciale Staten, Den Haag en Brussel natuurlijk van groot belang. Alleen samen kunnen we de goede richting inslaan naar een sociale en duurzame toekomst, waarin we zorgen voor veiligheid, voldoende en schoon water.

We zijn blij dat nu ook een meerderheid binnen Wetterskip Fryslân de klimaatverandering als grootste uitdaging in de toekomst ziet. Er zal de komende jaren ongelooflijk veel moeten gebeuren om de afspraken van Parijs te gaan halen en om het hoofd te bieden aan de gevolgen van veranderingen die er nu al zijn.

Aan ons de taak om niet alleen op de noodzaak hiervan te blijven hameren, maar er ook pal voor te staan dat de sterkste schouders ook hier de zwaarste lasten dragen. Dat doen wij graag samen met onze partijgenoten in andere besturen.

Henni van Asten
Fractievoorzitter PvdA Wetterskipsfraksje

Jaarverslag Steatefraksje 2017
(download pdf)

Woordvoerder

Woordvoerder


Henni van Asten

Fractievoorzitter
Wetterskip Fryslân

Telefoon: 06 – 40 15 28 41
E-mail: hvanasten@wetterskipfryslan.nl

Stuur mij een bericht