Jaarverslag Steatefraksje 2018

Door Provinciale Staten op 25 april 2019

Als we iets willen, dan kunnen we het. Dat is afgelopen jaar gebleken met Leeuwarden-Fryslân 2018. We hebben dromen omgezet in daden. Van het afgelopen feestjaar hebben we ontzettend genoten, toch keken we als fractie vooral vooruit naar 2019 en via 2020 naar 2030. Wat voor plek is onze provincie dan? Welke dingen zijn nodig in onze dorpen en de wijken? In wat voor landschap willen we wonen? Hoe zorgen we dat echt iedereen mee kan doen?

Kijk ik om mij heen, dan zie ik dat Fryslân bruist. De mienskip is actief. Het feit dat de mienskip massaal lokale initiatieven steunt, doet ons goed. Samen moeten we onze leefbaarheid en leefomgeving blijven verbeteren. Op het gebied van wonen, zorg, krimp en bereikbaarheid is nog zoveel goeds te doen. Als je daar het element duurzaamheid aan koppelt wordt onze provincie alleen maar mooier.

Voor mij was 2018 het laatste volledige jaar als Statenlid en fractievoorzitter voor de PvdA. Het waren twaalf bijzondere jaren. Het geeft een goed gevoel dat we mooie dingen aan Fryslân konden geven. Naast het vallen en opstaan bij alle grote projecten denk ik vooral met veel plezier terug aan alle kleinere initiateven en Friese talenten die we met een klein zetje in de rug konden laten opbloeien. Bedankt voor jullie steun en vertrouwen!

Remco van Maurik
Fractievoorzitter PvdA Steatefraksje

Jaarverslag Steatefraksje 2018
(download pdf)