Jaarplanning PvdA gewestelijk bestuur Fryslân

Door Gewestelijk bestuur op 12 september 2019

Het Friese gewestelijk bestuur van de PvdA komt iedere tweede maandag van de maand in vergadering bijeen (aanvang 20.00 uur). Hieronder vinden jullie het volledige vergaderschema voor het jaar 2020.

Weten wat er op de agenda staat? Voor informatie neemt u contact op met secretaris Joukje van Roeden, telefoon: 06 – 23 91 07 20, e-mail: joukje.v.roeden@home.nl

Maandag 13 januari 2020: gewestelijke bestuursvergadering
Maandag 10 februari 2020: gewestelijke bestuursvergadering
Maandag 9 maart 2020: gewestelijke bestuursvergadering
Maandag 6 april 2020: gewestelijke bestuursvergadering

Zaterdag 18 april 2020: gewestelijke voorjaarsvergadering 2020

Maandag 11 mei 2020: gewestelijke bestuursvergadering
Maandag 8 juni 2020: gewestelijke bestuursvergadering

Juli en augustus geen vergadering i.v.m. zomerreces

Maandag 14 september 2020: gewestelijke bestuursvergadering
Maandag 12 oktober 2020: gewestelijke bestuursvergadering
Maandag 9 november 2020: gewestelijke bestuursvergadering

Zaterdag 14 november 2020: gewestelijke najaarsvergadering 2020

Maandag 14 december 2020: gewestelijke bestuursvergadering