Door In het nieuws op 9 april 2017

Hans Konst nije foarsitter PvdA Fryslân

VIDEO / OMROP FRYSLÂN — Hans Konst is sneontemoarn keazen as nije foarsitter fan de PvdA Fryslân. Hy waard keazen by de gewestlike foarjiersfergadring yn Burgum. De âld-deputearre fan De Jouwer folget Henk Korthof op. De provinsjale PvdA hat by de byienkomst ek in moasje oannaam weryn’t se de gemeente Hearrenfean oproppe om de besuniging op it Museum Hearrenfean yn te lûken. Troch de besuniging op it museum driget it Ferdinand Domela Nieuwenhuis museum dakleas te wurden.

Hans Konst nieuwe voorzitter PvdA Fryslân

Hans Konst is zaterdag gekozen als nieuwe voorzitter van de PvdA Fryslân. Hij werd gekozen bij de gewestelijke voorjaarsvergadering in Burgum. De oud-gedeputeerde uit Joure volgt Henk Korthof op. De provinciale PvdA heeft bij de bijeenkomst ook een motie aangenomen waarin ze de gemeente Heerenveen oproept om de bezuiniging op het Museum Heerenveen in te trekken. Door de bezuiniging op het museum dreigt het Ferdinand Domela Nieuwenhuismuseum dakloos te worden.