Door Provinciale Staten op 8 juli 2016

‘Gezondheid omwonenden voorop bij intensieve veehouderij’

De PvdA wil weten in welke gebieden van de provincie Fryslân inwoners gezondheidsrisico’s lopen door veehouderijen in de buurt. Omwonenden van, voornamelijk intensieve veehouderijen, hebben meer last van luchtwegklachten, zo blijkt uit onderzoek van het RIVM, Universiteit Utrecht (IRAS), Wageningen UR en Nivel. Statenleden Hetty Janssen en Douwe Hoogland vragen om opheldering: “De gezondheid en het welzijn van mensen moet altijd voorop staan.”

Handelen uit voorzorg
Het onderzoek stelt dat het aannemelijk is dat de gezondheidsproblemen veroorzaakt worden door onder andere de uitstoot van fijnstof en ammoniak. De PvdA wil van het college van gedeputeerde staten weten wat de meest recente gegevens zijn van deze stoffen in Fryslân. “Hoe kan de uitstoot worden verminderd en hoe kunnen we verdere risico’s voorkomen?”, vragen Janssen en Hoogland. Verder wil de PvdA weten of de provincie Fryslân gehoor gaat geven aan de oproep van de GGD om actie te ondernemen en mensen beter te beschermen tegen de gezondheidsproblemen door veehouderij. Janssen en Hoogland doen het voorstel om een ‘voorzorgsprincipe’ op te nemen in het omgevingsbeleid, zodat er bij het verlenen van vergunningen voor veehouderijen ook verplicht gekeken wordt naar mogelijke gezondheidsrisico’s. “We roepen de provincie op om dit zo snel mogelijk met het Rijk en de gemeenten op te pakken.”