Door Gewestelijk bestuur op 10 mei 2016

Gewestelijke voorjaarsvergadering

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de gewestelijke voorjaarsvergadering op 21 mei a.s., aanvang 10.00 uur. De bijeenkomst wordt gehouden in het zalencentrum de Buorskip, Vlaslaan 28 te Beetsterzwaag. Als gewestelijk bestuur zijn wij content dat staatssecretaris Jetta Klijnsma zich bereid heeft verklaard naar Beetsterzwaag te komen om te spreken over ‘participatie’. Indien de tijd het toelaat houden wij ‘armoede’ achter de hand, alhoewel ‘participatie’ en ‘armoede’ vele raakvlakken hebben.

Gewestelijke vergadering
Datum: zaterdag 21 mei 2016
Tijdstip: vanaf 10.00 uur
Plaats: Zalencentrum de Buorskip, Vlaslaan 26 te Beetsterzwaag (0512-382341)

Agenda

  1. Opening en mededelingen
  2. Verslag gewestelijke voorjaarsvergadering PvdA Fryslân d.d. 22 april 2015 (download pdf)
  3. Jaarverslag gewestelijk bestuur 2015 (download pdf)
  4. Financieel jaarverslag 2015 (download pdf)
  5. Verslag kascommissie (Betty van der Ven en  Mark de Lange)
  6. Verkiezing leden kascommissie
  7. Verslag Statenfractie (download pdf)
  8. Verslag Waterschapsfractie (download pdf)
  9. Verslagen Kamerleden Lutz Jacobi en Jacques Monasch
  10. Rondvraag

Uiterlijk 10.45 uur aanvang discussie over participatie met Jetta Klijnsma, staatssecretaris Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Bijlagen