Door Gewestelijk bestuur op 17 november 2016

Gewestelijke najaarsvergadering 2016

Het bestuur van het PvdA Gewest Fryslân nodigt u van harte uit voor de gewestelijke najaarsvergadering op maandagavond 28 november aanstaande vanaf 19.30 uur. De vergadering vindt plaats in Hotel Oostergoo, Nieuwe Kade 1 te Grou. Na het zakelijke deel is er een thematische bijeenkomst rondom ‘bestaanszekerheid’. PvdA Tweede Kamerlid John Kerstens is bereid gevonden om naar Fryslân af te reizen om een bijdrage te leveren aan deze avond.

 

Agenda najaarsvergadering (19.30-20.15 uur)

  1. Opening
  2. Vaststellen agenda + inventariseren rondvraag
  3. Mededelingen
  4. Vaststellen verslag gewestelijke voorjaarsvergadering 21 mei 2016 (download)
  5. Vaststellen begroting 2017 (download)
  6. Vaststellen Werkplan 2017 (download)
  7. Bijdrage Remco van Maurik, voorzitter PvdA Statenfractie Fryslân
  8. Afscheid Rienk de Jong en Chris van Beek
  9. Rondvraag

Er is een pauze van 20.15 tot 20.30 uur

Thema-bijeenkomst: bestaanszekerheid (20:30 – 21:45 uur)

Onrust, zorgen, geen vertrouwen meer in de politiek, tijd voor het sociaaldemocratische geluid. Deze gevoelens voeren op dit moment de boventoon. Wellicht nog meer na de uitkomst van de verkiezingen in de VS.

Bestaanszekerheid is voor ieder mens de basis om te leven in plaats van te overleven. Tijdens de gewestelijke vergadering willen we u graag de gelegenheid geven om over dit thema nader met elkaar in gesprek te gaan. PvdA Tweede Kamerlid John Kerstens zal het thema kort inleiden.

In tafelgroepjes kunt u met elkaar het gesprek aangaan over uw zorgen en ideeën en hoe we gezamenlijk, gewest, afdelingen en leden Van Waarde kunnen zijn voor de samenleving en de partij. Aan het eind van de bijeenkomst willen we een gezamenlijke boodschap formuleren. Deze conclusies worden op deze website gepubliceerd.