‘Gemiste kans voor huurders en verduurzamen huizen’

Door Provinciale Staten op 31 oktober 2019

Met een motie probeerde de PvdA Friese huurders woensdag mee te laten profiteren van een verlaging van de verhuurdersheffing, in totaal € 100 miljoen, die in de Randstad ingezet wordt voor verduurzaming van huizen, betaalbare huren en nieuwbouw. Statenlid Marijke Roskam vindt het erg jammer dat haar voorstel geen meerderheid behaalde. “Fryske wenningkorporaasjes wolle graach ferduorsumje en wenningen better isolearje. Allinnich is it jild der no net, om’t se san € 40 miljoen oan heffing betelje moatte.”

Oneerlijke geldmachine

In het kader van het Klimaatakkoord debatteerde Roskam over de verhuurdersheffing die ze een oneerlijke geldmachine van het kabinet noemt. De PvdA dacht via een heffingsvermindering direct een oplossing te bieden voor het duurzaam maken van huizen. Roskam: “Wy pleitsje foar in oplossing der’t de korporaasjes moarn al wat oan ha. Jild sadat se ferduorsumje kinne.” Een nipte meerderheid (20 voor, 23 tegen) besloot anders.

Afschaffen verhuurdersheffing

Ondanks de gemiste kans voor de korte termijn is Roskam tevreden met een Friese oproep om de verhuurdersheffing volledig af te schaffen. “Wy wolle de ferhierdersheffing sawiesa fan tafel. Allinnich duorret it wol even ear’t in wet lykas dizze fuort is.” Voor de PvdA blijft duurzaam en betaalbaar wonen een belangrijk onderwerp en met hulp van Tweede Kamerlid Henk Nijboer is de verhuurdersheffing hopelijk snel verledentijd.

Woordvoerder

Woordvoerder


Marijke Roskam

Vicefractievoorzitter
Taal, Cultuur, Milieu, Economie, Duurzaamheid & Klimaat

Telefoon: 06 – 46 13 32 88
E-mail: m.roskam@fryslan.frl

Stuur mij een bericht