‘Geen structurele bezuinigingen op het ov’

Door Provinciale Staten op 15 januari 2021

De PvdA is tegen structurele bezuinigingen op het ov door de coronacrisis. In de huidige uitgangspunten voor het transitieplan wordt gesproken over structurele bezuinigingen, zoals het opheffen van lijnen. “Ik snap dat het onwenselijk is om lege bussen te laten rijden, maar deze pandemie mag niet aangegrepen worden om nu structureel te bezuinigen op het ov”, reageert Statenlid Edou Hamstra. “Als straks het oude normaal is teruggekeerd, willen we dat de reiziger weer optimaal gebruik kan maken van de bus.” Hamstra wil een andere aanpak van de provincie en Arriva en dient daarom een amendement in tijdens de Provinciale Statenvergadering van 20 januari om de besparingen en optimalisaties in eerste instantie te richten op de coronacrisis en de herstelperiode erna. “Zo halen we het structurele karakter eraf.”

Transitieplan

“Als de coronacrisis voorbij is, vindt de PvdA het belangrijk dat het ov een aantrekkelijk alternatief blijft voor de auto. Na de crisis en herstelperiode willen we de reiziger graag zo snel mogelijk terugzien in het ov. Het is wat ons betreft te vroeg om al uit te gaan van een blijvende vermindering van het gebruik. Daarom is het van belang dat het transitieplan zich enkel richt op de komende periode”, vertelt Hamstra. Het doel van het transitieplan is om het vervoer weer kostendekkend te maken. Het transitieplan is nodig om in aanmerking te kunnen komen voor een beschikbaarheidsvergoeding van het Rijk.

Woordvoerder

Woordvoerder


Edou Hamstra

Statenlid
Verkeer, Vervoer, Sociaal beleid & Zorg

Telefoon: 06 – 29 59 03 01
E-mail: [email protected]

Stuur mij een bericht