Geen Polenhotels, maar normale huisvesting tijdelijke werknemers

Door Provinciale Staten op 12 februari 2019

De PvdA vindt dat er goede, betaalbare huisvesting moet zijn voor iedereen, dus ook voor werknemers uit het buitenland die hier tijdelijk werken. In de Leeuwarder Courant van 29 januari lazen wij dat er op korte termijn enkele grote wooncomplexen nodig zijn om honderden tijdelijke werkers in Heerenveen te huisvesten. Ook in andere Friese gemeenten, zoals Waadhoeke, speelt dit.

Op verschillende plekken ontstaan er problemen omdat de overheid niet ingrijpt. De huisvesting van buitenlandse werknemers in vakantieparken en hotels leidt tot klachten en bij sommige mensen ontstaat een gevoel van onveiligheid.

Woekerprijzen en klachten

Het is een feit dat er bij grote bouwprojecten, zoals de aanleg van De Centrale As, mensen uit andere Europese landen hiernaartoe komen om te werken. Zij horen niet alleen een eerlijk loon te krijgen en geen oneerlijke concurrentie te vormen voor lokale werknemers, maar zij horen ook een geschikte woonruimte te hebben om te slapen en ontspannen. Geen Polenhotels waar ze onder slechte omstandigheden en tegen woekerprijzen weggestopt worden, met alle klachten als gevolg.

De PvdA kiest liever voor normale woningen of kleinschalige woonruimten met voldoende privacy. Door kwaliteit te bieden tegen een redelijke prijs voorkom je overlast. Daarbij moet opgelet worden dat de buitenlandse werknemers niet in grote aantallen ondergebracht worden in één dorp of wijk. Het moet in verhouding zijn met het aantal huidige inwoners. Als je deze woningen zo inricht dat je die flexibel in kunt zetten voor andere tijdelijke bewoners, creëer je een win-winsituatie.

Kwaliteit toetsen

Wij vinden dat de bedrijven die de werknemers inhuren, maar ook de huisjesmelkers en de overheid, er alles aan moeten doen om woonoplossingen te realiseren. De provincie en gemeenten hebben daarbij de taak om de kwaliteit van de huisvestiging te toetsen, dit kan via het landelijk SNF-keurmerk. Daarnaast moeten ze kijken of het wel past binnen het betreffende dorp of wijk en te controleren of de tijdelijke bewoners niet oneerlijk veel betalen.

De schuld neerleggen bij de tijdelijke buitenlandse werknemers is niet eerlijk. Ook zij leveren een bijdrage aan onze economie. De verantwoordelijkheid ligt in eerste instantie bij de bedrijven die de mensen inhuren en de overheid kan daarbij helpen. Laten we er met elkaar voor zorgen dat de werkers zich hier welkom voelen en hen een goede en betaalbare woonplek gunnen.

Tjerk Voigt & Hetty Janssen
PvdA Steatefraksje