Geef geld obligaties Windpark Fryslân aan gewone Fries

Door Provinciale Staten op 16 februari 2019

Het duurt nog minstens een jaar of twee voordat de windmolens van Windpark Fryslân in het IJsselmeer verrijzen. De vraag waar het op dit moment om draait is: hoe laat je een willekeurige Fries uit Bolsward, Akkrum of Oosterwolde profiteren van een windpark dat financieel-technisch complex in elkaar steekt en wat ook nog eens politiek tot discussie leidt? De PvdA begrijpt dat de eerste opbrengsten pas in 2021 verwacht worden en dat de kosten altijd voor de baten uitgaan. Dit betekent echter niet dat de provincie nu achterover kan gaan leunen. Het is tijd om de gewone Fries te gaan helpen, op twee manieren.

Prooi voor investeerders

Wat we willen is alle Friezen enthousiasmeren voor duurzame initiatieven en dat ze zelf een steentje bij gaan dragen. Vervolgens moeten ze ervaren dat het echt wat oplevert. Met de voorgestelde verkoop van obligaties komt de gewone Fries geen stap dichterbij het windpark te staan. Een eigen windmolen in het IJsselmeer is niet mogelijk, je kunt alleen geld ‘lenen’ aan het windpark via de provinciale investering. Technocratie ten top. Je kunt je hardop afvragen of de obligaties niet een prooi worden voor gehaaide investeerders, waardoor er niks overblijft voor de gewone Fries. Dat moet en kan anders. We komen daarom met verbetervoorstellen.

Duurzaamheidsfonds

Stap 1. Wat duidelijk is, is dat de provincie € 10 miljoen, en mogelijk nog meer, aan obligaties beschikbaar stelt voor de wat ze ‘burgerparticipatie’ noemen. Het is goed dat de provincie haar nek uitsteekt en investeert in Windpark Fryslân. Dat de investering rendabel lijkt is ook mooi, maar het draait om de bijdrage die we leveren aan de verdere verduurzaming van Fryslân. Niet alle winst hoeft in de zakken van de windboeren te verdwijnen. De PvdA wil de afstand tussen het windpark en lokale duurzame projecten verkleinen. Daarom willen we het geld dat de provincie verdient met de verkoop van obligaties weer inzetten via een duurzaamheidsfonds, zoals ook het Iepen Mienskipsfûns een succes is gebleken.

Weggeven aan lokale projecten

Stap 2. We willen dorpen en wijken motiveren om samen projecten te bedenken voor energiebesparing en verduurzaming. Het lijkt ons een goed idee om daarom een groot deel van de obligatierechten, bijvoorbeeld ter waarde van € 2,5 miljoen, weg te geven aan zulke lokale duurzame initiatieven. Het mes snijdt zo aan twee kanten. Elkenien kin meidwaan!

Steuntje in de rug

Het financieel verwachte succes wordt zo een succes voor alle Friezen die willen gaan vergroenen. We kunnen zowel initiatieven die net in de kinderschoenen staan als die al jarenlang actief zijn, denk aan de dorpsmolen van Reduzum, als beloning een extra steuntje in de rug geven. Een windpark van en voor alle Friezen is een leuk streven, het wordt pas werkelijkheid als de gewone Fries het snapt en enthousiast wordt om zelf iets te ondernemen. It moat elkenien foar de wyn gean. Dan winnen we met elkaar.

Remco van Maurik
Fractievoorzitter PvdA Steatefraksje

Marijke Roskam
Lijsttrekker PvdA Steatefraksje