Door Provinciale Staten op 30 juni 2017

Gebied rond De Centrale As krijgt beloofde ‘plus’

Zoals beloofd door wijlen Anita Andriesen, krijgt het gebied rondom De Centrale As de ‘plus’ die het verdient. Een motie van de PvdA op dit punt, mede ingediend door D66 en de ChristenUnie, kreeg woensdag unanieme steun in Provinciale Staten. De PvdA is blij en trots dat de ontstane onzekerheid over de gebiedsontwikkeling is weggenomen. “Ons standpunt was helder”, zegt Wanda Ottens na het debat. “Afspraak is afspraak. Aan de streek is een belofte gedaan, die moeten we nakomen.”

Belangrijke laatste fases
“De Centrale As als weg ligt er prachtig bij. Het is nu belangrijk dat we ook zorgen dat het omliggende gebied netjes wordt achtergelaten”, benadrukt Ottens. “ Het komt nu aan op de belangrijke laatste fases van het project.” Met het aannemen van de motie spreken Provinciale Staten niet alleen uit dat de ‘plus’ er volgens afspraak moet komen, maar ook dat gedeputeerde Johannes Kramer (FNP) het benodigde geld moet garanderen dat nodig is voor de gebiedsontwikkeling en de landschappelijke inpassing. Kramer noemde de beloofde ‘plus’ tijdens het debat een ereschuld.