Door Privé: Lutz Jacobi op 7 november 2016

Fryslân is een Fairtrade provincie

COLUMN — Deze week kreeg Fryslân de titel ‘Fairtrade provincie’. Na de Provincie Utrecht zijn we in de tweede Provincie in Nederland met deze titel. Fryslân kreeg deze status omdat het voldoet aan de criteria die voor Fairtrade provincie zijn opgesteld. Een belangrijk criterium is het aantal gemeenten binnen een provincie met de status ‘Fairtrade gemeente’. In Fryslân zijn dat er 18 van de 24. Ik ben heel trots op mijn provincie en ik reken erop dat alle Friese gemeenten Fairtrade gaan worden in de toekomst. Dit is heel belangrijk voor onze toekomst, zie daarvoor fairtradegemeenten.nl.

Fair Trade is eerlijke handel. Eerlijk(er) gaan handelen is een proces. Het is het omschakelen van een economie louter aangevoerd door financiële winst naar een economie met aandacht voor mens, dier en milieu. Het is een bewustwordingsproces, dat van onderop, bij onze bevolking begint. En deze trein is goed in beweging. We gaan van Fairtrade gemeenten en Fairtrade provincies door naar de ambitie voor een Fairtrade Nederland. Minister Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking onderzoekt momenteel met vele organisaties hoe Nederland Fairtradeland kan worden. Waar moet een Fairtradeland aan voldoen? Wat zijn de meetbare criteria? Welke algemene principes moeten internationaal worden afgesproken?

Geen eenvoudige opdracht, maar een noodzakelijke ambitie voor een eerlijker wereld! Op 28 september werd een landelijke werkconferentie gehouden met organisaties en bedrijven. Daar werd geconstateerd dat er een breed draagvlak is voor Nederland als Fairtrade handelsland. De ambitie om wereldwijd tot eerlijke handel te komen leeft breed. Ook wij kunnen daar elke dag ons steentje aan bijdragen!

Privé: Lutz Jacobi

Privé: Lutz Jacobi

Lid van deze commissies: Binnenlandse Zaken | Buitenlandse Zaken | Contactgroep België | Defensie |
Economische Zaken | Nederlandse Groep van de Interparlementaire Unie |
 Commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven | Infrastructuur en Milieu Website: www.lutzjacobi.pvda.nl Voor meer informatie en alle nieuwsitems over Lutz Jacobi gaat u hierheen.

Meer over Privé: Lutz Jacobi