Door Provinciale Staten op 24 februari 2016

Fries Museum verdient meer geld voor ‘blockbusters’ en marketing

Het Fries Museum moet structureel meer geld krijgen. Dat vindt de PvdA. “It is mei sizzen net te dwaan”, benadrukt cultuurwoordvoerder Marja van der Meer. “As it kolleezje echt wol dat it Fries Museum de ambysje fan 100.000 besikers per jier hellet, dan moat de deputearre net benaud wêze en de beurs lûke.” De PvdA pleit samen met D66 voor een verhoging van de provinciale bijdrage met 150.000 euro.

Aantrekkingskracht Fries Museum
Het geld is specifiek bedoeld voor marketing en het beheer van de collectie van het museum. Verder willen de partijen dat het museum ook na Leeuwarden-Fryslân 2018 geld krijgt voor het organiseren van grote tijdelijke tentoonstellingen van wereldformaat. Op dit moment krijgen deze zogeheten ‘blockbusters’, waarvan de veelbesproken expositie over Alma Tadema een voorbeeld is, een bijdrage vanuit het provinciale Evenementenfonds. “Kulturele Haadstêd kin allinnich in bliuwend effekt ha as we ek neitinke oer wat we nei 2018 dwaan geane”, vindt Van der Meer. “Op it stuit is it Fries Museum al dwaande om blockbusters foar 2019 en dêrnei fêst te lizzen. De bydrage dy’t se no fan de provinsje foar dizze tentoanstellings krije, sa’n 350.000 euro per jier, moat ek dan beskikber bliuwe.” De PvdA wijst erop dat de tijdelijke tentoonstellingen kostbaar zijn maar dat ze zich door hun grote aantrekkingskracht terugverdienen. “It soarget foar in grutte tarin fan besikers nei it museum en dus ek nei Ljouwert. De provinsjale bydrage wurdt brûkt om úteinlik miljoenen binnen te heljen fia oare fûnsen en sponsoren.”