Door Provinciale Staten op 26 januari 2016

Expertmeeting over snel internet: ‘Kijk verder dan glasvezel’

De PvdA wil dat de politiek gaat praten met ervaringsdeskundigen over de uitrol van snel internet in Fryslân. “Van alle betrokkenen, burgers, bedrijven en provincie, willen we weten hoe het beter kan”, aldus fractievoorzitter Remco van Maurik. “Wij ontvangen steeds meer klachten over de snelheid waarmee snel internet beschikbaar komt.” Samen met D66, GrienLinks, ChristenUnie, VVD en FNP verzoekt de PvdA daarom de provincie een zogenoemde expertmeeting te organiseren waar problemen en successen openbaar besproken worden.

Provinciaal dekkend netwerk
De provincie is al enkele jaren bezig om hoogwaardig breedband door heel Fryslân mogelijk te maken. Bij de PvdA leeft de vraag waarom het zolang moet duren voordat er daadwerkelijk iets verandert voor de bewoners en ondernemers in Fryslân. “Hoe krijgen we snel internet zo snel mogelijk door de hele provincie, dat is de vraag waarop we antwoord willen”, stelt Van Maurik. “We roepen iedereen die goede ideeën heeft op zich te melden. Misschien moeten we wel verder kijken dan alleen glasvezel.” De Friese PvdA sprak zich onlangs uit voor het sneller realiseren van snel internet. Het moet volgens de partij een basisvoorziening worden zoals elektriciteit, riolering, gas en water. Om dit te realiseren moeten er concrete stappen genomen worden om een provinciaal dekkend netwerk aan te leggen. Voor de ontwikkeling van snel internet is er op dit moment vanuit de provincie 60 miljoen euro beschikbaar.