Eindejaarsborrel PvdA Vrouwennetwerk

Door Vrouwennetwerk op 19 november 2019

Na het succes van vorig jaar, willen wij ook dit jaar weer afronden door op informele wijze samen wat te drinken. Dit doen we op vrijdag 13 december tussen 17.00 en 19.00 uur in Fire Café, Nieuwestad 49, Leeuwarden! Vorig jaar bleek stil staan bij onze activiteiten en vooruitkijken naar het nieuwe seizoen een succes. De tafels en stoelen verschoven menig keer en vele ervaringen en ideeën werden gedeeld. Was toen Culturele Hoofdstad LF2018 onderwerp van evaluatie, nu nemen we het thema van dit jaar ‘Circulaire Economie’ onder de loep.

Een korte terugblik:

  • Op 12 april genoten wij in bedrijfsrestaurant de ‘Ohm van Emma’ van de verhalen van drie vrouwen die bezig zijn met hergebruik. Hillie de Vries, van DressForSuccess, liet ons zien hoe zij mensen met een minimum inkomen kosteloos van een nieuwe outfit voorzien als zij voor een belangrijk gesprek gaan. Heleentje Swart, docent bij Campus Fryslân en aanjager Onderwijs bij Circulair Friesland, vertelde enthousiast hoe zij leerlingen/studenten bewust maakt van milieuopgaven door interactie en aan te sluiten bij hun belevingswereld. En kunstenaar Louise Cohen, o.a. werkzaam in de recycleboulevard, dwong bewondering af voor haar verrassende ontwerpen van afgedankte materialen.
  • In het kader van 100 jaar Algemeen Kiesrecht, reisden wij 14 juni met het openbaar vervoer (duurzaam) richting Museum Groningen. De tentoonstelling ‘Strijd! 100 jaar vrouwenkiesrecht’ toonde dat aan realisatie hiervan minstens 25 jaar hevige strijd vooraf ging. Vanuit de haarvaten van dorpen en verenigingen groeide deze internationale emancipatie beweging, geleid door krachtige vrouwen zoals Aletta Jacobs.
  • Op 4 oktober koppelden we beide voorgaande bijeenkomsten aan elkaar. Dat wil zeggen: ‘verander de wereld, begin bij jezelf’ en ‘strijd voeren doet ertoe’, wordt ‘strijd voor een betere wereld’. Houkje Rijpstra, directeur Circulair Friesland, vertelde met trots hoe haar club steeds meer organisaties aan zich weet te binden die de omslag naar ‘circulair produceren’ willen maken. Siepie Hylkema, voorzitter provinciale werkgroep Fairtrade, zet zich samen met haar groep vol overtuiging in om zoveel mogelijk gemeentes en organisaties fairtrade te maken. Zoë Stevens, voorzitter Jonge Socialisten, ging in op de wereldwijde inzet van jongeren voor een beter klimaat. Maar vergroenen begint toch bij jezelf! Dat wij op deze (dieren)dag gezamenlijk vegetarisch aten, mag duidelijk zijn!

Hoe bewust zijn wij van onze foot-print? Wat zijn jouw ervaringen met Circulaire Economie? En zijn voor jou economie en ecologie in balans? Dit raakt ook aan de recente ontwikkelingen rond stikstof en vervuilde grond PFAS.

Wij vinden het gezellig om samen met jou wat te drinken en hierover van gedachten te wisselen. Dus kom langs op vrijdag 13 december tussen 17.00 en 19.00. Ook vrouwen die niet lid zijn van de PvdA zijn van harte uitgenodigd om aan te schuiven en mee te praten. Dus neem gerust je vriendin, moeder, zus, buurvrouw, collega, bedenk het maar, mee!

PvdA Vrouwennetwerk Fryslân

Tineke Laverman
Marja van der Meer
Ineke van Aalderen
Toke Bijsterbosch
Riek van der Vlugt