Door Vrouwennetwerk op 27 december 2016

Eindejaarsbijeenkomst PvdA Vrouwennetwerk

In december hebben we de inmiddels traditionele en altijd erg gezellige eindejaarsborrel gehouden van het Vrouwennetwerk in Fire Café Leeuwarden. We hebben teruggeblikt op 2016 en plannen gesmeed voor 2017. Leuk ook dat weer een paar nieuwe vrouwen zich bij het netwerk hebben aangesloten. Speciaal welkom was er voor Christa Oosterbaan, die zich kandidaat heeft gesteld voor de Tweede Kamer. Inmiddels is bekend dat zij op plek 20 staat, Christa heel veel succes!

Conclusie van de terugblik op 2016 was in ieder geval dat we een aantal mooie, inspirerende activiteiten hebben gehad, zoals onder andere het bezoek aan het AZC in Drachten en het bezoek aan de Tweede Kamer en aan Lutz.

We kijken dan ook uit naar de activiteiten in 2017 die in het teken zullen staan van het thema ‘gelijkheid voor iedereen’. Dat die gelijkheid nog lang niet vanzelfsprekend is, zelfs niet in Nederland, blijkt uit de jaarlijkse Global Gender Gap Index, oftewel de gelijkheidslijst. Teleurstellend dat Nederland in 2016 nog eens drie plaatsen is gezakt en nu op plaats 16 staat. Bij het samenstellen van de lijst wordt gekeken naar economische participatie, toegang tot onderwijs, politieke invloed, gezondheidszorg en levensverwachting.

Wij hopen dat wij in 2017 weer veel vrouwen bij onze activiteiten mogen begroeten

Top 10 met meeste gelijkheid
1. IJsland
2. Finland
3. Noorwegen
4. Zweden
5. Rwanda
6. Ierland
7. Filippijnen
8. Slovenië
9. Nieuw-Zeeland
10. Nicaragua