Edou Hamstra roept Staten op tot samenwerking voor Lelylijn

Door Provinciale Staten op 14 november 2019

Statenleden willen samen ‘oparbeidzjen’ om iedereen te overtuigen dat de Lelylijn er moet komen. Nu discussiëren over geld gaat volgens Edou Hamstra ten koste van de eensgezindheid richting het Rijk. D66 wilde in de provinciale begroting voor 2020 5 miljoen euro voor onderzoek en lobbywerk vrijmaken, om de komst van de treinlijn tussen Lelystad en Groningen werkelijkheid te laten worden. Om te voorkomen dat de fracties gingen steggelen over geld en het daar niet over eens gingen worden, besloot D66 op advies van Hamstra het voorstel niet in stemming te brengen. Volgens Hamstra straalt de provincie “no ienriedigens út. It soe sonde wêze om dat op it spul te setten.” De spoorwoordvoerders gaan nu samen een plan maken om andere belanghebbenden te overtuigen te participeren in de lobby.

Fragmenten uit artikel ‘Lelylijn: geen geld, wel eensgezindheid’, Leeuwarder Courant 14 november 2019.

Woordvoerder

Woordvoerder


Edou Hamstra

Statenlid
Verkeer, Vervoer, Sociaal beleid & Zorg

Telefoon: 06 – 29 59 03 01
E-mail: e.hamstra@fryslan.frl

Stuur mij een bericht