Door Provinciale Staten op 19 juli 2017

Edelherten horen thuis in het Drents-Friese Wold

De PvdA wil het edelhert terug in het Drents-Friese Wold. Statenlid Hetty Janssen vindt dat edelherten thuishoren in het gebied. “De dieren bieden economische en toeristische kansen.” Met schriftelijke vragen wil de PvdA meer duidelijkheid over de mening van gedeputeerde Johannes Kramer (FNP) over de herintroductie van de edelherten en welke rol de provincie Fryslân hierin kan vervullen. Janssen pleit ervoor dat het edelhert zo snel mogelijk wordt uitgezet in het nationaal park.

Omwonenden positief
Een bewonersonderzoek toont aan dat een overgrote meerderheid van de omwonenden positief is over de komst van de edelherten. De PvdA vindt dat er niet zomaar voorbij gegaan mag worden aan de wens van de omwonenden. Janssen noemt het vreemd dat de verschillende belanghebbenden uit de stuurgroep voor het Regionaal Landschap Drents-Fries Grensstreek het niet eens worden over de voorwaarden voor de komst van de edelherten. “Naast het feit dat het volstrekt onduidelijk is wat het exacte twistpunt is, wordt het uitzetten van de dieren voor onbepaalde tijd stilgelegd.”

Rol gedeputeerde Kramer
De stuurgroep, waar de provincie Fryslân deel van uitmaakt, heeft op 22 juni besloten om voorlopig geen edelherten in het Drents-Friese Wold uit te zetten. Naar aanleiding van dit besluit zijn er verschillende berichten in de media verschenen, waarin gesuggereerd is dat vooral LTO Noord zich fel tegen het plan heeft gekeerd en een veto heeft uitgesproken tegen de komst van de edelherten. De PvdA wil van gedeputeerde Kramer weten of dit waar is en welke rol hijzelf heeft vervuld bij de besluitvorming.