‘Defensie moet natuurvergunning aanvragen voor Waddengebied’

Door Provinciale Staten op 3 september 2019

“De Waddenvereniging en Natuurmonumenten hebben gelijk: Defensie moet een natuurvergunning aanvragen voor militair vliegverkeer boven het Waddengebied.” Dat vinden Statenlid Elsa van der Hoek (GrienLinks) en Marijke Roskam (PvdA). Daarom stelden beide partijen gezamenlijk schriftelijke vragen  aan Gedeputeerde Staten.

Trage reactie uit Den Haag

“Het is een zeer kwetsbaar en beschermd natuurgebied. Als straaljagers daaroverheen vliegen kan dat de natuur verstoren”, aldus Van der Hoek en Roskam. “Denk bijvoorbeeld aan rustplekken voor vogels. En omdat het Waddengebied bij Natura 2000 hoort en Werelderfgoed is, gelden er bepaalde regels. Als bedrijven activiteiten willen houden die effect hebben op het Waddengebied, moeten ze een natuurvergunning aanvragen en moet er een natuurtoets worden uitgevoerd om de mogelijke schadelijke effecten te toetsen. Wij zijn het helemaal met de natuurorganisaties eens dat dat ook voor Defensie moet gelden. Daarom hebben we Gedeputeerde Staten gevraagd of ze bereid zijn er bij het ministerie op aan te dringen alsnog een natuurvergunning aan te vragen. Tenslotte ligt er al een toezegging uit 2008 van de toenmalige staatssecretaris van Defensie dat de aanvraag gedaan zou worden. Zo snel als de straaljagers overvliegen, zo traag is de reactie uit Den Haag. Wij willen dat die toezegging nu ook daadwerkelijk uitgevoerd wordt.”

Woordvoerder

Woordvoerder


Marijke Roskam

Vicefractievoorzitter
Taal, Cultuur, Milieu, Economie, Duurzaamheid & Klimaat

Telefoon: 06 – 46 13 32 88
E-mail: m.roskam@fryslan.frl

Stuur mij een bericht