De PvdA wil dorpshuizen ondersteunen

Door Provinciale Staten op 25 januari 2022

De PvdA wil van Gedeputeerde Staten wat de provincie kan doen om dorpshuizen die in de knel zitten (financieel) te ondersteunen. Door de coronacrisis en de stijgende energieprijzen neemt de zorg toe of alle dorpshuizen de crisis overleven. Woordvoerder Anne Zijlstra stelt mondelinge vragen tijdens de Provinciale Statenvergadering van aanstaande woensdag. “Dorps- en buurthuizen zijn belangrijke ontmoetingsplekken voor mensen. Ze kunnen er even biljarten, kaarten of een cursus volgen. Het is voor veel mensen het wekelijkse of maandelijkse ‘uitje’. Wanneer dorpshuizen moeten sluiten, zullen veel mensen in een sociaal isolement raken en neemt de vereenzaming verder toe”, stelt Zijlstra. Hij wil weten of het provinciale coronaherstelpakket “No & Moarn” ingezet kan worden om extra activiteiten te stimuleren om verdere vereenzaming te voorkomen.

Verduurzamen van dorpshuizen

De PvdA wil daarnaast een structurele oplossing voor de dorpshuizen die willen verduurzamen. Door de coronacrisis zijn de buffers bij veel dorpshuizen verdwenen. In theorie kunnen dorpshuizen en energiecoöperaties geholpen worden met een lening uit het Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE). Een fonds dat de provincie heeft opgericht om de energietransitie in Fryslân te versnellen. Maar dorpshuizen en energiecoöperaties die willen verduurzamen kunnen nu vaak niet terecht bij het FSFE vanwege het rentepercentage bij een lening. “Het is onwenselijk dat dorpshuizen en energiecoöporaties die willen verduurzamen afgeschrikt worden door de lasten van een lening. Het FSFE is juist opgericht met de bedoeling om de energietransitie aan te jagen”, reageert Jan Walrecht (woordvoerder economie en financiën). Tijdens Provinciale Staten dient hij een motie in om te bekijken of het FSFE voor maximaal 1 miljoen euro per jaar leningen tegen een lager rentepercentage kan verstrekken voor duurzame initiatieven van dorpshuizen en energiecoöperaties.