Door Provinciale Staten op 21 april 2016

De Nieuwe Afsluitdijk: kansen voor werk en sluisverbreding

De Afsluitdijk is voor de PvdA een dijk van verbinding. Een dijk die toekomstbestendiger wordt door nieuwe overeenkomsten met het Rijk. Door het uitvoeren van allerlei projecten op en langs de dijk krijgen de Friese economie en vooral de toeristische sector een impuls. Het helpt daarnaast bij het ontwikkelen van werk, aldus woordvoerder Wanda Ottens. Het zou 2400 banen opleveren. “Een ambitie die wordt geleid door projecten op het gebied van innovatie, duurzaamheid en toerisme. Daar houden wij van.”

Dat de PvdA de economische kant van de dijk uitermate belangrijk vindt, blijkt ook uit de steun voor een toeristisch ‘beleefcentrum’ en de verruiming van de sluis bij Kornwerderzand. “Het beleefcentrum zien wij als een grote kans om meer mensen over de dijk naar Fryslân te trekken”, verklaarde Ottens. Het Statenlid vroeg daarnaast opheldering over de lobby voor een bredere sluis aan de Friese kant van de Afsluitdijk. “We gaan ervan uit dat het college alles doet om de kansen van De Nieuwe Afsluitdijk te benutten en dat het voor de dijk van verbinding ook de juiste verbinding weet te leggen met het Rijk en Europa.”