Coalitie kiest voor stimuleren van Fries geluk

Door Provinciale Staten op 18 juni 2019

Friezen blijven de komende jaren de gelukkigste inwoners van Nederland. De nieuwe coalitie van CDA, PvdA, VVD en FNP heeft dat doel centraal gesteld in het vandaag gepresenteerde bestuursakkoord.

De provincie zet er op in om de sterke sociale structuren, de sociale gelijkheid en de leefbaarheid verder te stimuleren, want die dragen bij aan de brede welvaart die Fryslân kenmerkt. Hierin willen de partijen 180 miljoen euro investeren, bovenop de reguliere begroting.

Het geluk en de brede welvaart die de Friezen kennen, moet eveneens gelden voor volgende generaties. Vandaar dat de coalitie de regio ,,groen, duurzaam en veilig wil doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen’’, meldt het akkoord, dat geldt voor de jaren 2019-2023.

De vier partijen hebben vijf kandidaat-gedeputeerden naar voren geschoven: Sander de Rouwe en Sietske Poepjes (CDA), Douwe Hoogland (PvdA), Avine Fokkens (VVD) en Johannes Kramer (FNP).