Door Provinciale Staten op 4 maart 2016

Blijf investeren in mensen met afstand tot arbeidsmarkt

Als het aan de PvdA ligt wordt er snel een besluit genomen over de ‘Friese eis’ voor het in dienst nemen van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. “Wij zullen niet accepteren dat mensen, door een lakse houding van het college, tussen wal en schip vallen”, aldus een strijdvaardige fractievoorzitter Remco van Maurik. “Mensen met een arbeidsbeperking of die langdurig werkloos zijn verdienen een eerlijke kans op werk.” Friese gemeenten en de provincie spelen hierbij volgens de PvdA een belangrijke sturende rol.

‘Eis is mooie eerste stap’
Een coördinatiepunt van de arbeidsmarktregio Fryslân is op dit moment bezig met de ontwikkeling van de ‘Friese eis’ die gaat gelden voor alle aanbestedingen. Het moet ervoor zorgen dat alle Friese gemeenten en de provincie op dezelfde manier gaan werken. Uit de praktijk blijkt dat de Friese overheden op vele verschillende manieren werken om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen. Van Maurik: “Dit heeft als gevolg dat mensen niet snel een baan vinden en het zorgt voor onduidelijkheid bij ondernemers.” De PvdA vindt dat het college te lang treuzelt en wil dat er wordt doorgepakt. De eis moet helder en concreet in het provinciale beleid worden opgenomen, vindt Van Maurik. Daarnaast moet er volgens hem goede controle zijn zodat de eis wordt uitgevoerd zoals bedoeld. “Het opschrijven van de eis is een mooie eerste stap, maar het gaat om de invoering en uitvoering in de praktijk.” De PvdA ziet verder volop extra kansen. Zo zou de provincie opdrachten of diensten bij sociale werkvoorzieningsbedrijven kunnen uitzetten. De partij wil van het college weten wat zij van dit idee vindt en hoeveel werk er op dit moment al bij soortgelijke organisaties wordt ingekocht.