Door Van Waarde op 14 januari 2016

Bijeenkomst Van Waarde: bouw mee aan sterke PvdA

Solidariteit, rechtvaardigheid, toegankelijkheid en vooruitgang, stuk voor stuk mooie en betekenisvolle begrippen, maar hoe vertalen we ze als Friese PvdA naar het dagelijkse leven van mensen? Op zaterdag 30 januari gaan we daar graag met Hans Spekman en jou over in discussie in het Singelland College in Drachten (Van Haersmasingel 37) van 10:30 tot 12:30. Iedereen is welkom!

Hoe geven we deze, voor de sociaaldemocratische beweging belangrijke waarden, op een eigentijdse manier vorm in een samenleving die volop in beweging is? Hoe brengen we met andere woorden Politiek van waarde in de praktijk in Friesland? Hoe voeren we een progressief activistische politiek met als doel een beter leven voor iedereen? Over deze vragen heeft een grote groep partijgenoten en sympathisanten, op verzoek van het partijbestuur, zich de afgelopen maanden met veel enthousiasme over gebogen. Je hebt er vermoedelijk her en der al iets over voorbij zien komen. En met resultaat! We zijn er echter nog niet en willen graag met Hans en met jou kijken waar we nu staan en hoe we er een vervolg aan geven, opdat we sterk voor de dag komen bij de volgende verkiezingen.

Van oktober tot en met december is er in Friesland in samenwerking met het landelijk partijbestuur een pilot opgezet met betrekking tot Politiek van waarde. Binnen deze pilot zijn ongeveer 50 partijgenoten in vijf verschillende groepen aan het brainstormen, discussiëren en ontwikkelen geslagen. Een groep onder leiding van Lutz Jacobi en Fimke Hijlkema heeft zich bezig gehouden met een betere positionering van de PvdA in de dorpen en wijken. Wanda Ottens en Henk Wijma hebben met een zeer energieke groep nagedacht over een moderne en op community’s gerichte PvdA. Een team rond Joop van den Berg en Marco Keizer heeft zich gefocust op gestructureerde zichtbaarheid op lokaal niveau en samen met Bertus Mulder en Aafke Postma heeft een groep flink gebrainstormd over het vertalen van sociaaldemocratische waarden naar lokaal en menselijk niveau. Tot slot is Jacques Monasch met een tour langs het MKB gegaan, met de vraag wat de PvdA daarvoor kan betekenen.

‘Een eerlijke verdeling van kennis, inkomen en macht’, was de kernboodschap van Joop den Uyl. Met Van Waarde gaat de PvdA in deze geest verder. Linksom, met de leden. Graag delen we dit op 30 januari met jou en kijken we vooruit. Een definitieve uitnodiging en programma volgt nog. Graag tot dan!