Door Gewestelijk bestuur op 9 april 2017

‘Bezuiniging Museum Heerenveen moet van tafel’

UPDATE — De leden van de PvdA hebben zaterdag tijdens de gewestelijke voorjaarsvergadering hun steun uitgesproken richting het bestuur van het Museum Heerenveen en het inpandige Ferdinand Domela Nieuwenhuis Museum. De voorgestelde bezuiniging moet van tafel, zo staat te lezen in de aangenomen motie. De leden doen een klemmend beroep op het gemeentebestuur van Heerenveen omdat door de bezuinigingen de kans reëel is dat de musea uit Heerenveen verdwijnen.

Update 10 april: De gemeenteraad van Heerenveen besloot maandagavond unaniem om de subsidie op Museum Heerenveen, het Ferdinand Domela Nieuwenhuis Museum en Belvédère niet in te korten. Ze hebben besloten om 125.000 euro extra voor cultuur uit te trekken.

De volledige tekst van de aangenomen motie luidt als volgt:

De PvdA gewest Fryslân, in vergadering bijeen op 8 april 2017.

Constaterende dat met de nu door het college van B&W van de gemeente Heerenveen voorgestelde bezuinigingen op Museum Heerenveen de kans reëel is dat daarmee het daar inpandige Ferdinand Domela Nieuwenhuis Museum uit Heerenveen verdwijnt.

Constaterende dat Fryslân daarmee de kennis, de aandacht en de museale collectie van een van de belangrijkste grondleggers van het socialisme en strijder voor de arbeidersbeweging uit onze provincie verliest.

Van mening zijnde dat dit verlies verder afbreuk doet aan het museum areaal in onze provincie terwijl verdere afkalving van het museumaanbod juist zal moeten worden voorkomen.

Spreekt haar steun uit aan het bestuur van genoemd museum en doet een klemmend beroep op het gemeentebestuur van de gemeente Heerenveen, de voorgestelde bezuiniging van tafel te halen teneinde een verdere verschraling van het museum aanbod in Fryslân tegen te gaan.

En gaat over tot de orde van de dag.