Door Provinciale Staten op 13 juli 2017

‘Betalen schadevergoeding geen oplossing voor ganzenprobleem’

AUDIO — De PvdA stemde afgelopen woensdag tegen de voorgestelde aanpak van het ganzenprobleem. De Fryske Guozzenoanpak 2017-2020 biedt, volgens Statenlid Hetty Janssen, geen structurele oplossing voor de ganzenschade. “Wij missen belangrijke zaken zoals de winterrust, aanpassingen in de wijze van veehouderij en effectieve verjaagmethoden.” Het vergoeden van schade blijft de basis van het systeem. Dat vindt de PvdA verre van een optimale aanpak. “Het schadevergoedingssysteem is op termijn onhoudbaar, het kost jaarlijks 10 miljoen euro”, benadrukte Janssen.

Achterkamertjes
De Steatefraksje erkent dat de ganzenschade is een groot probleem is en dat er geen eenvoudige oplossingen zijn. Janssen betreurt het dat gedeputeerde Johannes Kramer niet een akkoord heeft weten te bereiken met de maatschappelijke organisaties. Verontwaardigd is de PvdA over het feit dat de coalitiepartijen (CDA, VVD, FNP en SP) vervolgens niet samen met de oppositie tot een politieke oplossing wilde komen. “De coalitie is achter gesloten deuren tot een overeenkomst gekomen, waardoor alle voorstellen bij voorbaat kansloos zijn”, aldus Janssen, die het debat over de Friese ganzenaanpak een „toneelstukje” noemde. “Het besluit is in de achterkamertjes al genomen.”


PvdA-Statenlid Hetty Janssen noemt de uitkomst van het ganzendebat teleurstellend (interview Omrop Fryslân)

200.000 ganzen dood
Samen met GrienLinks en de ChristenUnie zag de PvdA er geen heil in om het voorstel met moties en amendementen te repareren. “De coalitie zal vasthouden aan hun compromis. Een compromis met zichzelf en de reguliere landbouw”, sprak Janssen in de Statenzaal. De stemming na afloop van het debat bewees haar gelijk. De coalitie, aangevuld met de PVV en 50PLUS, stemde voor het voorstel. Als gevolg mogen jagers veel meer ganzen doodschieten, maximaal 200.000 ganzen per jaar, wordt de winterrust volledig afgeschaft en worden foerageergebieden verkleind. Ook blijft de provincie Fryslân miljoenen aan belastinggeld uitgeven voor schadevergoedingen. Voor de langere termijn een verkeerde aanpak volgens de PvdA.