‘Bescherming van weidevogels moet niet ophouden bij de grens’

Door Provinciale Staten op 23 november 2021

De PvdA hecht groot belang aan de ontwikkeling van het internationale beschermingsplan voor weidevogels en ziet hierbij graag een actieve rol vanuit de Provincie Fryslân. Fryslân is immers een belangrijke weidevogelprovincie.  “Door met andere Europese lidstaten actief samen te werken kan er een bijdrage geleverd worden aan de groei van de weidevogelpopulatie”, zegt woordvoerder Hetty Janssen. Daarom dient zij woensdag bij de behandeling van de nota weidevogels samen met de VVD en FNP een motie in die hiertoe oproept.

Franse situaties voorkomen

De provincie Fryslân is een belangrijke weidevogelprovincie. De provincie werkt al jaren actief samen met maatschappelijke organisaties om de daling van de weidevogels om te zetten in groei. In het verleden dreigde er een situatie te ontstaan waarbij het toegestaan was om in Frankrijk op de Wulp te blijven schieten en de jacht op de grutto mogelijk werd. “Het kan niet zo zijn dat wij er in Fryslân alles aan doen om zoveel mogelijk grutto kuikens groot te laten groeien en uitvliegen en dat men in Frankrijk bedenkt dat er op de grutto gejaagd kan worden. Daarom is een internationaal beheerplan nodig”, zegt Janssen.

Internationaal beschermingsplan

Het ministerie van Landbouw Natuur en Visserij (LNV) is bevoegd om namens Nederland samen met de Europese lidstaten een internationaal beschermingsplan te ontwikkelen.  De PvdA, VVD en FNP willen graag dat de provincie met het ministerie van LNV samen gaat werken om te voorkomen dat de bescherming van de weidevogel ophoudt bij de grens.