Door Stichting Anita foar Fryslân op 5 september 2017

Anita Andriesen-lezing door Ewald Engelen

Anita Andriesen ontwikkelde als politiek gezicht van de Friese Partij van de Arbeid een breed draagvlak met haar ‘Dream foar Fryslân’. Een droom die haar visie voor Fryslân op weg naar 2030 aangaf. Ze inspireerde daarmee veel mensen en verbond ook mensen aan haar.

Na Anita’s overlijden zagen we het als onze opdracht een Stichting op te richten om met een jaarlijkse lezing Anita’s inspiratie voort te zetten en uit te diepen. Het doet ons veel plezier dat Ewald Engelen, hoogleraar financiële geografie aan de Universiteit in Amsterdam,  columnist van De Groene Amsterdammer en medewerker van Buitenhof, dit jaar de lezing zal houden, met als onderwerp:

De doodlopende weg van het neo-liberalisme en de noodzaak van een duurzame economische orde.

In het huidige beginselmanifest van de PvdA is duurzaamheid een kernbegrip. Maar wat betekent het in een wereld van dertig jaar flexibilisering, deregulering en privatisering? Waar de economie draait op oproepcontracten, deeltijdcontracten, uitzendkrachten en flexwerk.

Wij nodigen u van harte uit om de Anita Andriesenlezing 2017 bij te wonen.

Datum: Vrijdag 8 september 2017
Plaats: Restaurant De Zwarte Haan, Nieuwe Bildtdijk 428, 9079 PG Sint Jacobiparochie
Tijd: 18.30 uur bij het Anita Andriesen gedenkteken op de Zeedijk; 19.00 uur de lezing in het restaurant. Het restaurant is vanaf 17.00 open

De Stichting Anita foar Fryslân,

Lutz Jacobi, foarsitter
Bertus Mulder, skriuwer
Hans Konst, ponghâlder
Joop van den Berg, lid

Donaties/giften graag naar NL15 RABO 0146 4379 69 t.n.v. Anita foar Fryslân, Harddraversweg 38, 8501 CN De Jouwer

Stichting Anita foar Fryslân

Stichting Anita foar Fryslân

Meer over Stichting Anita foar Fryslân