Door Provinciale Staten op 15 februari 2017

‘Achterstallig loon ijzervlechters De Centrale As snel uitbetalen’

Gedeputeerde Sietske Poepjes (CDA) moet met doeltreffende antwoorden en concrete toezeggingen komen over de onderbetaling van ijzervlechters bij de aanleg van De Centrale As. De afwachtende houding van de provincie staat woensdag ter discussie in Provinciale Staten. De PvdA, die al langere tijd aandacht vraagt voor de misstanden, wil samen met de ChristenUnie en SP weten wanneer de loontekorten uitbetaald worden. Ook willen de partijen weten of er sprake is van nieuwe, soortgelijke misstanden met betontimmermannen.

Vooruitbetalen
“Voor het uitbetalen van de loontekorten is de hoofdaannemer in de eerste plaats verantwoordelijk”, verduidelijkt PvdA-fractievoorzitter Remco van Maurik. “Van de gedeputeerde willen we weten of het mogelijk is dat de provincie de lonen vooruitbetaalt, om deze vervolgens te vorderen op de verschillende aannemers. We moeten voorkomen dat de ijzervlechters nog maanden, zo niet jaren moeten wachten op hun rechtmatige loon.”

Over de handelswijze van de provincie Fryslân hebben de PvdA, ChristenUnie en SP eveneens enkele vragen. Zo vragen de partijen zich af waarom de provincie en de hoofdaannemer de misstanden niet zelf signaleerden. “Waarom voerde de provincie niet zelf onderzoek op de bouwlocaties?”, aldus Van Maurik. Volgens hem had de provincie al eerder proactief moeten ingrijpen toen vakbond FNV de misstanden constateerde.

Uitsluiting
Om soortgelijke misstanden in de toekomst te voorkomen willen de PvdA, ChristenUnie en SP weten op welke wijze de gedeputeerde gaat ingrijpen. Van Maurik: “We vragen ons af of een tijdelijke uitsluiting van de betrokken aannemers mogelijk is voor provinciale projecten.” Daarnaast vragen de partijen opheldering over de wijze waarop Poepjes het provinciale inkoop- en aanbestedingsbeleid gaat aanscherpen. PvdA, ChristenUnie en SP willen het nieuwe beleidsstuk ter besluitvorming voorleggen aan Provinciale Staten.