Door Privé: Lutz Jacobi op 9 februari 2016

Aanpak van microplastics in het water

COLUMN — Plastics vormen een bedreiging. Voor de waterkwaliteit, voor het milieu, voor onze gezondheid. Door zwerfafval dat terecht komt in zee, rivieren en kanalen. Daar is gelukkig steeds meer aandacht voor door mooie initiatieven zoals de Plastic Soup Foundation en acties zoals de Plastic Madonna en ‘Zwervie’.

Door mensen bewust te maken van het feit dat grof plastic, dat op straat zwerft, uiteindelijk in onze wateren komt. Maar er komen ook giga veel microplastics in het water. Dat zijn heel kleine nano-plasticdeeltjes, voor het blote oog niet zichtbaar. Deze microplastics zijn een grote bedreiging voor ons water en onze gezondheid. Deze deeltjes komen in het water omdat onze industrie ze aan producten toevoegt voor het maken van bijvoorbeeld verzorgingsproducten en reinigingsmiddelen, of synthetische textielvezels zoals fleece-truien. Bij elke wasbeurt van onze fleecetruien komen er bakken nano- en microplastics in het water.

Micro-en nanoplastics leiden tot steeds grotere problemen voor het oppervlaktewater.
Deze week werd in de Tweede Kamer mijn motie (24300J nr. 24 ) aangenomen. Daarin wordt de regering gevraagd om te zorgen voor de ontwikkeling van standaarden voor het meten van micro- en nanoplastics, deze standaarden onder meer vast te leggen in de Kaderrichtlijn Water en te komen tot afspraken met sectoren zoals kleding en cosmetica om alternatieven voor microplastics te gaan gebruiken. Weer een stapje op weg naar minder plastics in onze wateren en in onze voedselketen!

Privé: Lutz Jacobi

Privé: Lutz Jacobi

Lid van deze commissies: Binnenlandse Zaken | Buitenlandse Zaken | Contactgroep België | Defensie |
Economische Zaken | Nederlandse Groep van de Interparlementaire Unie |
 Commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven | Infrastructuur en Milieu Website: www.lutzjacobi.pvda.nl Voor meer informatie en alle nieuwsitems over Lutz Jacobi gaat u hierheen.

Meer over Privé: Lutz Jacobi