Door Provinciale Staten op 26 mei 2016

‘Aandacht voor kleinere initiatieven Waddengebied’

Het Waddengebied moet volgens de PvdA hoog op de politieke agenda blijven. Tjerk Voigt zei, bij het debat over de begroting van het Waddenfonds, dat we ons elke dag moeten realiseren “hoe uniek en prachtig dit gebied is en hoe zuinig we met elkaar op dit gebied moeten zijn”.

Geen hoge salarissen
Over het financiële plaatje benadrukte Voigt dat het Waddenfonds vooral moet doen waarvoor het bedoeld is: de ecologie en economie van het Waddengebied duurzaam stimuleren. De PvdA vindt wel dat het Waddenfonds moet oppassen voor hoge salarissen en hoge financiële reserves. Het feit dat er in de begroting geen onnodige reserve is opgenomen voor eventuele bezwaarschriften, noemde Voigt “een goede eerste stap” en hij verwacht meer stappen van het college en bestuur van het Waddenfonds.

Positie van havens
Binnenkort presenteert het Waddenfonds een nieuw investeringskader voor de komende jaren. De PvdA gaf hiervoor een tweetal aandachtspunten mee. Voigt: “Houdt aandacht voor de economische positie van havens.” Hij noemde daarbij het voorbeeld van de afgewezen Waddenfondsaanvraag om de positie van de haven van Harlingen te behouden.

Vanuit de mienskip
Daarnaast mogen, volgens de PvdA, grote schalige investeringen niet leiden tot het verdringen van kleinschalige projecten en investeringen. Gedeputeerde Klaas Kielstra (VVD) erkende dit en zei dat het toekomstige investeringskader juist moet bijdragen dat ook kleinere initiatieven vanuit de mienskip “een plekje” kunnen krijgen. Voigt zei heel blij te zijn met deze belofte maar gaf aan er bij de behandeling van het investeringskader op terug te komen.

26636309932_4fcd6974fc_o11
Het Waddengebied vanaf de dijk bij Moddergat. Foto: Rudi Turksema