Door Provinciale Staten op 24 maart 2016

‘150% subsidie staat niet gelijk aan ‘zachte landing’ maatschappelijke organisaties’

“Dit lijkt op een afkoopsom.” Statenlid Hetty Janssen draaide er niet omheen bij de discussie over het coalitievoorstel om in één keer de nog openstaande provinciale subsidie voor maatschappelijke organisaties over te maken. Deze organisaties, die zeer belangrijk werk verrichten in het voorkomen van discriminatie en het behartigen van belangen van kwetsbare groepen, verliezen hiermee definitief hun steun vanuit het provinciehuis. De PvdA liet tijdens het emotionele debat duidelijk weten ‘tegen’ dit voorstel te zijn. “Het ‘lokaal tenzij’-principe was voor ons een belangrijk onderdeel van het besluit om de sociale taken over te dragen aan de gemeenten”, zei Janssen. “Taken die de gemeenten niet oppakten konden wij als provincie alsnog oppakken.” Voor de PvdA staat het afkopen van subsidies niet gelijk aan de gewenste ‘zachte landing’ van het sociaal beleid. Zo ga je niet om met partners waar jarenlang mee is samengewerkt, was de duidelijke mening van Janssen. Voor Zorgbelang vroeg zij specifiek aandacht. De steun aan Zorgbelang, die de coalitie in het coalitieakkoord zwart-op-wit toezei, wordt met het voorstel van de SP en consorten teniet gedaan. Onbegrijpelijk, aldus de PvdA.