Kandidaten Provinciale Staten

1. Jannewietske de Vries (v) 52, Raerd
2. Hans Konst (m) 56, Joure
3. Remco van Maurik (m) 50, Nijeholtpade
4. Roel de Jong (m) 56, Heerenveen
5. Hetty Janssen (v) 61, Leeuwarden

6. Douwe Hoogland (m) 62, Aldtsjerk
7. Wanda Ottens (v) 33, Heerenveen
8. Marja van der Meer (v) 44, Engelum
9. Tjerk Voigt (m) 35, Snakkerburen
10. Harry Balgobind (m) 59, Drachten

11. Marco Keizer (m) 25, Triemen
12. Joukje van Roeden-Hoekstra (v) 48, Gorredijk
13. Edou Hamstra (v) 20, Leeuwarden
14. Jornt Ozenga (m) 37, Morra
15. Riek van der Vlugt (v) 62, Lemmer

16. Jamila Ennour (v) 42, Sneek
17. Janneke Orth Hoeksema (v) 59, Leeuwarden
18. Tjeerd Cuperus (m) 51, Boksum
19. Thije van der Wal (m) 30, Sneek
20. Rick Bouma (m) 20, Anjum

21. Joy Kisoenpersad (m) 48, Leeuwarden
22. Ron Schipper (m) 57, Grou
23. Erik Lankman (m) 40, Balk
24. Mark de Lange (m) 62, Franeker
25. Jan Johannes Veldkamp (m) 52, Drachten

26. Henk van der Werf (m) 57, Franeker
27. Sjoukje Akkerman (v) 67, Drachten
28. Arjen de Jong (m) 17, Rottum
29. Jan Jaap Uildriks (m) 39, Leeuwarden
30. Sjoerd Tolsma (m), Sneek

31. Rudolf Boersma (m), Dokkum
32. Frans Westra (m), St Nic
33. Theda Heijs (v), Leeuwarden
34. Martijn Nooijen (m), Leeuwarden
35. Trees Flapper (v), Drachten

36. Hein de Haan (m), Leeuwarden
37. Jan Frans Kloosterman (m), Buitenpost
38. Karel Helder (m), Makkum
39. Jan Rodenhuis (m), Workum
40. Henk Hoen (m), Beetsterzwaag

41. Bart Bakker (m), Burgum
42. Hein Kuiken (m), Harlingen
43. Jelle Zoetendal (m), Heerenveen
44. Houkje Rijpstra (v), Giekerk
45. Thiadrik Twerda (m), Franeker

46. Nieske Ketelaar (v), Drachten
47. Andries Ekhart (m), Sneek