Concept verkiezingsprogramma en standpunten 2019

Het concept verkiezingsprogramma en de standpuntenlijst zijn klaar. Door middel van een interactief proces is dit tot stand gekomen. Maatschappelijke organisaties en jullie als leden van de PvdA hebben voor de input gezorgd en daarnaast zijn er ook nog veel individuele gesprekken geweest.

Amendementen en moties kunnen worden ingediend tot en met 5 december 2018 en kunnen gemaild worden naar pvda2019@gmail.com

Deze worden voorzien van een preadvies en dat kunnen jullie tegemoet zien op 11 december 2018. Het concept verkiezingsprogramma en de standpuntenlijst vind je in de bijlage (download).

Het definitief vaststellen van het programma vindt plaats op 15 december 2018, aansluitend worden dan ook de kandidatenlijsten vastgesteld.

Met rode groet,

Het gewestelijk bestuur PvdA Fryslân