18 december 2019, van 09:00 tot 10:00, Provinciehuis, Tweebaksmarkt 52, 8911 KZ, Leeuwarden | Provinciehuis, Tweebaksmarkt 52, 8911 KZ, Leeuwarden

Vooroverleg

Meer informatie? Neem contact op met de PvdA Steatefraksje. Bel 058 – 29 25 799 of e-mail pvda@fryslan.frl